• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Lędziny

2020-12-18

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, Urząd Miasta w Lędzinach planuje przystąpić w ramach działań pilotażowych do programu w formie opieki wytchnieniowej sprawowanej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Program jest skierowany do rodzin, osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

- dorosłym osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach pod numerem telefonu: (32) 216-67-91, lub poprzez e-mail: mops@mopsledziny.pl do 23.12.2020r. do godziny 13:00. Bliższych informacji, w godzinach pracy Ośrodka, udzielą Pani Monika Bator oraz Pani Monika Wysocka.

 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie ośrodki finansowe na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov