2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-05-19
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-05-12
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-18
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer 3462/257 o powierzchni 0,1473 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Ogłoszenie w sprawie trybu pracy Urzędu

2020-04-24

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników w stanie epidemii informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientem, a zadania Urzędu realizowane są wg poniższych zasad:

 

  1. Pracownicy udzielają informacji na temat prowadzonych spraw i realizowanych usług publicznych pisemnie, przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także platformy ePuap; e-mail: um@ledziny.pl, skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4;
  2. Bezpośrednia obsługa w sprawach wymagających osobistego kontaktu możliwa jest po wcześniejszym jej ustaleniu telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę;
  3. Nadal odwołane są spotkania Burmistrza z mieszkańcami i innymi interesantami, a przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w trybie wskazanym w ust.1;
  4. Płatności i należności publiczno - prawne wnosi się w formie bezgotówkowej przelewem lub przekazem pocztowym;
  5. Wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio Straży Miejskiej tel. 32 216 65 11
    w. 132 / 600 279 573
  6. Wykaz numerów telefonów Urzędu Miasta:

• Urząd Stanu Cywilnego 32 216 65 11 w. 118

• Referat Spraw Obywatelskich 32 216 65 11 w. 124

• Wydział Organizacyjny 32 216 65 11 w. 167, 160

• Sekretariat 32 216 65 11 w. 122

• Obsługa Rady Miasta 32 216 65 11 w. 131, 115

• Referat Kadr 32 216 65 11 w. 112

• Wydział Budżetu 32 216 65 11 w. 142, 173

• Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 32 216 65 11 w. 144, 116, 147, 148

• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 32 216 65 11 w. 120, 170

• Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 32 216 65 11 w. 121, 180

• Sprawy Wojskowe, Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna 32 216 65 11 w. 174

• Wydział Gospodarki Miejskiej 32 216 65 11 w. 130, 177, 166

• Referat Gospodarki Komunalnej 32 216 65 11 w. 126, 199

• Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia 32 216 65 11 w. 114, 153

• Audytor wewnętrzny 32 216 65 11 w. 155

• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich    

i Współpracy 32 216 65 11 w. 151, 113, 156

 

W przypadku bezpośredniego załatwiania sprawy w Urzędzie wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności:

- zachowanie odległości min. 1,5m

- zakrycie ust i nosa

- dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu 
|
Burmistrz Miasta

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij