• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

25 listopada 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”- Przeciwpożarowe wydzielenie klatki schodowej w budynku ORS

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zabudowa nowych drzwi wraz z demontażem istniejących oraz prace

 

Miejsce oraz termin składania: formularz oferty w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55 do dnia 01.12.2022.

 

Więcej informacji w załączeniu:

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov