• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym

2020-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu Publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Remonty cząstkowe dróg

Szczegóły w załączniku

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov