• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-12-05

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

 

miejsce oraz termin składania ofert: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55, Sekretariat Pokój 112 lub emailowo na adres gospodarkamiejska@ledziny.pldo dnia 17.12.2018 do godziny 12:00

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov