• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-11-15

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych.

 

Informacja uzupełniająca od zamawiającego:

Z powodu zamieszczenia błędnego wzoru umowy, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 listopad 2018r. do godziny 9:00 oraz zamieszcza prawidłowy wzór umowy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov