2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Ogłoszenie

2015-03-25

W związku z przejściowymi problemami jakościowymi związanymi z dostawą wody przez przedsiębiorstwo PGK „Partner” spółka z o.o., Urząd Miasta informuje, że woda dostarczana przez przedsiębiorstwo RPWiK Tychy S.A. na terenie miasta Lędziny (oprócz osiedla Rotacyjnego oraz rejon MZOZ przy ul. Pokoju, gdzie dostawcą jest PGK „Partner” Sp. z o.o.),  spełnia wszelkie wymagania jakościowe określone przepisami sanitarnymi, a jej spożycie jest całkowicie bezpieczne.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij