• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Odpady z dołu kopalni nie są toksyczne i niebezpieczne! Informacja pgg

9 listopada 2023

W związku z informacjami podawanymi w stacji TVN o odpadach znajdujących się w wyrobiskach ruchu Piast (w kopalni Piast-Ziemowit) w Bieruniu, Polska Grupa Górnicza S.A. wyjaśnia, że odpady powstałe w wyniku działania zakładu górniczego pod ziemią nie są toksyczne i niebezpieczne. Są to zwykłe odpady związane z funkcjonowaniem kopalni. Zostały zgromadzone w jednym miejscu, które jest ściśle kontrolowane, z dala od miejsc pracy, na poziomie 500 m. Oczekiwały na wywiezienie na powierzchnię.

 

Informacja PGG - https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/aktualnosci/1514/Odpady-nie-sa-toksyczne-i-niebezpieczne-

 

Odpady powstające w trakcie normalnego funkcjonowania kopalni przekazywane są do zagospodarowania specjalistycznym firmom zgodnie z przepisami i w ramach zawartych umów. Aby nie doprowadzić do nadmiernego nagromadzenia zużytych materiałów i opakowań na powierzchni (przy ograniczonej pojemności miejsc do tego wyznaczonych), ograniczono czasowo ich ilość wydawaną z dołu kopalni. Stanowczo podkreślamy, że ze względu na zachowanie porządku i bezpieczeństwa, materiały oczekiwały na wywóz w nieczynnych produkcyjnie wyrobiskach, w miejscach oddalonych od miejsc pracy. Wyrobiska te są na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowane przez wyznaczonych pracowników. Dlatego absurdalne są sugestie, jakoby kopalnia zamierzała trwale składować odpady w wyrobiskach.

 

Gospodarowanie odpadami w kopalni Piast-Ziemowit odbywa się na podstawie ważnych zezwoleń i zgodnie z przepisami. Zakład prowadzi m.in. aktualną ewidencję odpadów (w tym karty przekazywania, bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO). Działania te realizowane są w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO, których celem jest m.in. minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Kopalnia posiada obecnie umowy na odbiór odpadów, które są na bieżąco realizowane. W celu usprawnienia gospodarki odpadami na powierzchni w tym roku kopalnia kupiła m.in. 3 dodatkowe kontenery wielkogabarytowe i 12 zestawów pojemników dzielonych do segregowania i przechowywania odpadów.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov