• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

O rozbudowie SP 1 z mieszkańcami

10 stycznia 2020

Od września tego roku dzieci uczące się w oddziałach Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pokoju 29 w Lędzinach mają zostać przeniesione do wyremontowanego budynku szkoły przy ul. Paderewskiego 5. Miasto planuje przekształcić placówkę. Wątpliwości rodziców co do zakończenie inwestycji w terminie oraz dwuzmianowego systemu nauki rozwiano podczas zorganizowanego w środę 8 stycznia spotkania. W siedzibie szkoły wspólnie rozmawiali przedstawiciele władz miasta, wykonawcy, inspektor nadzoru i mieszkańcy.

Przypomnijmy, że obecnie dzieci uczą się w dwóch placówkach - przy ul. Paderewskiego 5 i w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Pokoju 29. Ten ostatni miasto dzierżawi od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zajęcia odbywają w nim uczniowie starszych klas. Od września mają zostać przeniesieni do siedziby przy ul. Paderewskiego, która obecnie jest remontowana i dostosowywana do ich potrzeb. Powstanie tu m.in. siedem nowych sal lekcyjnych oraz łącznik z salą gimnastyczną.

 

- Głęboko wierzę, że wykonawca prace remontowe zakończy w terminie i uczniowie bez przeszkód od września rozpoczną naukę w nowym miejscu – mówiła podczas spotkania burmistrz Krystyna Wróbel. – W przypadku opóźnienia robót budowlanych dzieci nadal uczyć się będą w budynku szkoły przy ul. Pokoju, nie będzie też dwuzmianowości lekcji – zapewniła.

 

Taką propozycję władz miasta z zadowoleniem przyjęli i zaakceptowali rodzice.

 

Obecni na spotkaniu wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego wyjaśnili,
że modernizację SP 1 rozpoczęto zgodnie z planem. Opóźnienie spowodowały prace ziemne, podczas których dodatkowo trzeba było usunąć zbiornik na ścieki. Obecnie zaktualizowano już harmonogram robót, który wskazuje na zakończenie ich w terminie, a który otrzymali przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Aby dzieci mogły zostać przeniesione z jednej placówki do drugiej, zgodnie z przepisami do końca lutego br. miasto musiało rozpocząć odpowiednią procedurę. Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę o zamiarze przekształcenia SP nr 1 poprzez likwidację innej lokalizacji, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Informację na ten temat otrzymali także rodzice. Na tej podstawie, po oddaniu inwestycji do użytkowania przed 31 sierpnia 2020 r., gmina wystąpi do Kuratorium Oświaty o wydanie opinii. Bez pozytywnej opinii Kuratorium likwidacja lokalizacji szkoły przy ul. Pokoju 29 nie jest możliwa, więc uczniowie SP nr 1 będą nadal uczęszczać do budynku po byłym gimnazjum na co wyrazili zgodę rodzice.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov