2019-12-23
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Smardzowice, w rejonie ul. Ułańskiej, oznaczonej jako działka numer 2975/55 o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie sięw dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-08
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

O rozbudowie SP 1 z mieszkańcami

2020-01-10

Od września tego roku dzieci uczące się w oddziałach Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pokoju 29 w Lędzinach mają zostać przeniesione do wyremontowanego budynku szkoły przy ul. Paderewskiego 5. Miasto planuje przekształcić placówkę. Wątpliwości rodziców co do zakończenie inwestycji w terminie oraz dwuzmianowego systemu nauki rozwiano podczas zorganizowanego w środę 8 stycznia spotkania. W siedzibie szkoły wspólnie rozmawiali przedstawiciele władz miasta, wykonawcy, inspektor nadzoru i mieszkańcy.

Przypomnijmy, że obecnie dzieci uczą się w dwóch placówkach - przy ul. Paderewskiego 5 i w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Pokoju 29. Ten ostatni miasto dzierżawi od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zajęcia odbywają w nim uczniowie starszych klas. Od września mają zostać przeniesieni do siedziby przy ul. Paderewskiego, która obecnie jest remontowana i dostosowywana do ich potrzeb. Powstanie tu m.in. siedem nowych sal lekcyjnych oraz łącznik z salą gimnastyczną.

 

- Głęboko wierzę, że wykonawca prace remontowe zakończy w terminie i uczniowie bez przeszkód od września rozpoczną naukę w nowym miejscu – mówiła podczas spotkania burmistrz Krystyna Wróbel. – W przypadku opóźnienia robót budowlanych dzieci nadal uczyć się będą w budynku szkoły przy ul. Pokoju, nie będzie też dwuzmianowości lekcji – zapewniła.

 

Taką propozycję władz miasta z zadowoleniem przyjęli i zaakceptowali rodzice.

 

Obecni na spotkaniu wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego wyjaśnili,
że modernizację SP 1 rozpoczęto zgodnie z planem. Opóźnienie spowodowały prace ziemne, podczas których dodatkowo trzeba było usunąć zbiornik na ścieki. Obecnie zaktualizowano już harmonogram robót, który wskazuje na zakończenie ich w terminie, a który otrzymali przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Aby dzieci mogły zostać przeniesione z jednej placówki do drugiej, zgodnie z przepisami do końca lutego br. miasto musiało rozpocząć odpowiednią procedurę. Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę o zamiarze przekształcenia SP nr 1 poprzez likwidację innej lokalizacji, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Informację na ten temat otrzymali także rodzice. Na tej podstawie, po oddaniu inwestycji do użytkowania przed 31 sierpnia 2020 r., gmina wystąpi do Kuratorium Oświaty o wydanie opinii. Bez pozytywnej opinii Kuratorium likwidacja lokalizacji szkoły przy ul. Pokoju 29 nie jest możliwa, więc uczniowie SP nr 1 będą nadal uczęszczać do budynku po byłym gimnazjum na co wyrazili zgodę rodzice.

spotkaniezmieszkacamispnr12.jpg
spotkaniezmieszkacamispnr11.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij