• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Nowy Związek Metropolitalny

2017-04-20

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw dla powstania metropolii. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w niego zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.

 

Podobny związek metropolitalny, w niemieckim Zagłębiu Ruhry, tworzył się dziesiątki lat. Dziś jednak nikt nie ma wątpliwości, że rozpoczęta w latach 60. głęboka restrukturyzacja regionu uczyniła z niego jeden z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w Europie i na świecie.

 

 

W gminach, które chcą stworzyć związek metropolitalny, ruszają konsultacje społeczne. Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.gzm.org.pl, gdzie w zakładce Nowa Metropolia, znajdują się podstawowe informacje o związku metropolitalnym i korzyściach z jego utworzenia.

Zakładka jest na bieżąco uzupełniana o nowe informacje, materiały z mediów, artykuły o metropoliach. Jest tam też zbiorczy harmonogram konsultacji społecznych www.gzm.org.pl/project/aktualnosci,919,harmonogram-konsultacji.htm z datami ich trwania w gminach i linkiem do stron internetowych poszczególnych gmin.

 

Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w terminie 12.04.2017 - 26.04.2017

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne należy składać:

 • Do urny zamieszczonej w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55 oraz w Zespole Szkół w Lędzinach ul. Goławiecka 36.
 • W Sekretariacie Urzędu Miasta w Lędzinach ul. Lędzińska 55 w godzinach pracy urzędu do dnia 26.04.2017

 

Konsultacje przeprowadza się w formie badania ankietowego za pomocą formularza konsultacyjnego, który można pobrać poniżej.

 

 

 

 

NOWA METROPOLIA

 

To największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni przekraczającej 2,3 tysiące km2, zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności naszego województwa.

 

To wielkomiejski ośrodek, w którym działa ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających razem 8% PKB kraju. Dzięki dobremu zapleczu biznesowemu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, atrakcyjnym terenom inwestycyjnym, to jedno z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w Polsce.

 

aTo także miejsce, gdzie dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyjnej można zdobyć wszechstronne wykształcenie. Liczne szkoły - publiczne i prywatne, wszystkich szczebli - gwarantują dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki.

 

Dla jakości życia w metropolii ogromne znaczenie ma także kultura. Wydarzenia kulturalne, prezentujące wszystkie dziedziny sztuki przyciągają liczną publiczność, także spoza regionu i zza granicy. Unikalne atrakcje turystyczne, niespotykane w innych regionach Polski, jak Szlak Zabytków Techniki, a także wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie, to tylko część atrakcji regionu.

 

Wszystko to sprawia, że przyszła metropolia ma szanse stać się znakomitym miejscem do pracy, wypoczynku i życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

METROPOLIA? JESTEM NA TAK!


Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie, rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

 

 

NOWY ZWIĄZEK METROPOLITALNY - NOWE MOŻLIWOŚCI

 • Wspólne działanie pozwala narealizowanie zadań nieosiągalnych finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych miast;

 • Centralizacja procesów gwarantuje oszczędności; przykład to wspólny zakup energii realizowany od 5 lat przez Górnośląski Związek Metropolitalny, co dało wiele milionów oszczędności.

 • Samodzielność w decydowaniu gmin o tym, co i za ile zostanie zrealizowane;

 • Promocja i wzmocnienie pozycji gmin;

 • Wpływ poszczególnych gmin na kształtowanie całości związku przy zachowaniu własnej odrębności i indywidualnego charakteru.


 

 

ZADANIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

 • Publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność. Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, szybka, wygodna i tania komunikacja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina, to także rozwój infrastruktury rowerowej możliwości planowania nowoczesnej kolei;

 • Polityka przestrzenna ikształtowanie ładu przestrzennego. Planowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii, działania rewitalizacyjne, dbałość o estetykę przestrzeni publicznej, współpraca na rzecz rozwoju systemów komunikacji, w tym tras rowerowych;

 • Promocja. Upowszechnianie w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych. Przyciąganie turystów, inwestorów, studentów i potencjalnych mieszkańców.

 • Rozwój społeczno-gospodarczy. Kompleksowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii oraz inne zadania zlecane przez gminy, uznane za ważne. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Głównym źródłem finansowania nowej metropolii będą wpływy z budżetu państwa pochodzące
z podatku PIT. Według szacunków to kwota między
250 a 300 mln złotych. Budżet zasilą także składki gmin.

Środki te będzie można wykorzystać m.in. jako wkład własny, pozwalający ubiegać się
o wielomilionowe dotacje unijne. Będzie to stanowić
koło zamachowe dla rozwoju gmin związku metropolitalnego.

 

 

 

KAŻDY JEST WAŻNYY

Każda gmina będzie miaławpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

 

 

 

KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU:

 • Dodatkowe wpływy z budżetu państwa;

 • Integracja i rozwój transportu publicznego.

 • Oszczędności, wynikające z centralizacji procesów;

 • Zrównoważony rozwój regionu;

 • Realizacja wspólnych projektów i działań;

 

 

DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA (ZAMIESZKANIA, PRACY I WYPOCZNKU)

 • 2,3 tys. km2 powierzchni - największy obszar metropolitalny w kraju, zamieszkały przez 2,37 mln mieszkańców;

 • Ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju;

 • Znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza,

 • Atrakcyjne tereny inwestycyjne;

 • Różnorodność szkół – dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki;

 • Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;

 • Unikalne atrakcjeturystyczne.

 

 Weź udział w konsultacjach w Lędzinach

Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta LĘDZINY w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

 

 METROPOLIA? JESTEM NA TAK!

Więcej informacji na stronie www.gzm.org.pl oraz na stronie Twojej gminy.

 

 

 

W załącznikach poniżej do pobrania:

1) Ulotka

2) Ankieta GZM

3) Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych w sprawie wejścia Gminy Lędziny w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego

 

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov