• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Nowa możliwość zakupu węgla w PGG

2022-09-07

PGG wprowadziła nową możliwość zakupu węgla. Mianowicie emeryci, renciści, także członkowie ich rodzin uprawnieni do renty rodzinnej po górnikach, znajdujący się w szczególnie rudnej sytuacji osobistej, mogą zwrócić się z wnioskiem do macierzystej kopalni lub zakładu, która obsługiwała ich w przeszłości w zakresie węgla emeryckiego, o możliwość zakupu do trzech ton węgla. Węgiel można zakupić jednorazowo na adres gospodarstwa domowego, w którym głównym źródłem ogrzewania jest indywidualny piec węglowy.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe (imię i nazwisko, numer Pesel, numer telefonu, adres zamieszkania, ostatnie miejsce zatrudnienia) oraz uzasadnienie, a do niego powinno zostać dołączone odpowiednie zaświadczenie (wydruk z CEEB albo potwierdzenie wystawione przez właściciela, administratora budynku, że lokal w którym stale mieszka ogrzewany jest indywidualnym piecem węglowym.

 

We wniosku należy wskazać sortyment węgla oraz kopalnię do odbioru. Wnioski należy składać do 31 października 2022 roku. Z opisanej możliwość nie będą mogły skorzystać osoby, które w bieżącym roku zakupiły już węgiel w PGG S.A.

 

W pierwszej kolejności z zakupu będą mogły skorzystać osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji osobistej. Po pozytywnej weryfikacji, z wnioskodawcą telefonicznie skontaktuje się pracownik kopalni i zostanie ustalony, w miarę możliwości, termin i zasady odbioru węgla. Będzie on sprzedawany po cenach obowiązujących w sklepie internetowym PGG S.A. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych.

 

Wnioski przyjmowane będą w godzinach od 6:00 do 14:00:

Ruch Piast: punkt podawczy w wejściu do budynku administracji

Ruch Ziemowit: punkt podawczy w sali tradycji (wejście od strony parkingu)

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerami telefonów:

Ruch Piast: 32 717 76 65

Ruch Ziemowit: 32 716 73 41

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov