• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Nabór do Przedszkola Nr 1 w Lędzinach

3 marca 2014

Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnego Nr 1 w Lędzinach ogłasza nabór dzieci na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2014/2015 w terminie od 3.03.2014r. do 31.03.2014r. do godz. 15.30.

 

 

 

Przedszkole posiada ogółem 124 wolnych miejsc dla dzieci 3-6 letnich. W oddziałach na terenie przedszkola przy ul. Stadionowej, ul. Paderewskiego 7, oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 z wyżywieniem - 90 miejsc.

W oddziałach na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Pokoju 29 dla dzieci 5-6 letnich w ramach realizacji podstawy programowej (5 bezpłatnych godzin dziennie) bez wyżywienia - 34 miejsca.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego w tym terminy rekrutacji, kryteria wraz z punktacją oraz dokumentacją potwierdzającą ich spełnienie zawiera regulamin rekrutacji, który jest do wglądu w siedzibie przedszkola lub na stronie internetowej mp1ledziny.edupage.org w Kąciku Rodzica.

Wnioski zgłoszenia oraz wzory oświadczeń należy pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze strony mp1ledziny.edupage.org  (zakładka Kącik Rodzica) z złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov