2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Mamy dotację na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej

2013-11-25

21 listopada 2013r została podpisana umowa pomiędzy P.G.K, „Partner” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy 374 przyłączy kanalizacyjnych.  

Umowa opiewa na łączną kwotę 1.099.586,00 zł  i obejmuje dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do posesji, których właściciele w lipcu i sierpniu tego roku podpisali z nami stosowną umowę regulującą wzajemne zobowiązania. Łączna długość planowanych przyłączy zawartych w umowie wynosi ok. 6,8 km. Wkrótce ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy przyłączy. W chwili obecnej czekamy na decyzję NFOŚiGW dotyczącą drugiego wniosku, który został złożony w dniu 9 października, a obejmuje wykonanie przyłączy do kolejnych 632 posesji, równocześnie pracujemy nad przygotowaniem trzeciego wniosku. Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych z NFOŚiGW ciągle mogą jeszcze składać deklaracje na przystąpienie do programu. Termin składania deklaracji upływa 29 listopada 2013r.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij