2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

LXIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-08-24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zapraszam na dzień 30 sierpnia 2018r.,o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 18 czerwca 2018r.


 4. Przyjęcie protokołu z LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 18 czerwca 2018r.


 5. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2018r.


 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.


 8. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.


 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLVIII/405/17 z dnia 21.12.2017r.,w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2022 dla RPWiK S.A. w Tychach;

b)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej;

c)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Stadionowej – na czas oznaczony dziesięciu lat – z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne;

d)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Stadionowej – na czas oznaczony dziesięciu lat – z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne;

e)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony dwóch lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

f)      wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

g)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok;

h)     odwołania Skarbnika Miasta Lędziny;

i)       powołania Skarbnika Miasta Lędziny;

j)       zmiany uchwały nr XLVIII/404/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.


 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 3. Komunikaty i informacje.


 4. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij