2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

LXIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-08-24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zapraszam na dzień 30 sierpnia 2018r.,o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 18 czerwca 2018r.


 4. Przyjęcie protokołu z LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 18 czerwca 2018r.


 5. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2018r.


 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.


 8. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.


 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLVIII/405/17 z dnia 21.12.2017r.,w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2022 dla RPWiK S.A. w Tychach;

b)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej;

c)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Stadionowej – na czas oznaczony dziesięciu lat – z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne;

d)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Stadionowej – na czas oznaczony dziesięciu lat – z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne;

e)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony dwóch lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

f)      wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

g)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok;

h)     odwołania Skarbnika Miasta Lędziny;

i)       powołania Skarbnika Miasta Lędziny;

j)       zmiany uchwały nr XLVIII/404/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.


 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 3. Komunikaty i informacje.


 4. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij