2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Lędziński finał WOŚP

2010-01-12

Już po raz siódmy w Lędzinach zagrała WOŚP. Zebrano 45 tys. zł, które przeznaczone zostaną na sprzęt onkologiczny dla chorych na raka dzieci. Sztabowi orkiestry jak co roku szefowała Krystyna Wróbel, nauczycielka i radna miejska. Na rzecz WOŚP kwestowało 80 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół. Honorowy patronat  nad lędzińskim finałem objął Burmistrz Wiesław Stambrowski.

„Wielkie granie" rozpoczęła orkiestra dęta KWK Ziemowit", pod dyrekcją Bronisława Latochy. Później zaprezentowało się około 350 lędzińskich uczniów i przedszkolaków, którzy byli głównymi aktorami imprezy. Nad przygotowaniami bogatego i zróżnicowanego programu pracowało 32 nauczycieli.

Gromkie brawa były udziałem wspaniałej mysłowickiej grupy break Dance Dariusza i Rafała Krylów.

Tanecznie zaprezentował się również zespół Wir z Mysłowic /Remigiusz Kula i Aleksandra Dudek/.

Wystąpiły także lędzińskie zespoły muzyczne, kabaretowe i taneczne: Blue Band, Ars Nova, Track, The Child, lędziński akordeonista Marek Jarema oraz solistka Ewa Kapała. Duże wrażenie zrobił Emil Kuśmirek, który zaprezentował się w tańcach irlandzkich. Orkiestrowo rozpoczęta impreza zakończyła się rockowym występem zespołu „Eksperyment".

Nad licytacją ofiarowanych na rzecz WOŚP przez różnych darczyńców podobnie jak w poprzednim roku czuwał Teodor Mickiewicz. Największą kwotę wylicytowano za wygrawerowane złote serce z cennymi kamieniami, które ofiarowali Elżbieta Ostrowska, Katarzyna Stańczyk, Beata i Joanna Brzęczek, Joanna i Patrycja Szypuła, Anna i Weronika Urbańczyk, Ewa i Maciej Pawłowscy, Bernadeta i Andrzej Pieńkowscy, Agata i Martyna Połeć, Alina i Natalia Cyganik, Marzanna i Paulina Kolonowska, Wioletta i Paulina Kryta, Barbara i Marta Morkisz, Aleksandra i Zofia Dzierżak, Magdalena i Julia Zygadło, a które bezpłatnie wykonał Andrzej Wójcik z Pracowni Złotniczej w Lędzinach.

Negocjacje były bardzo emocjonujące, w efekcie czego najcenniejszy eksponat tegorocznego finału za 3000 zł kupił Adam Wiśniewski górnik KWK "Ziemowit". Drugie serce ofiarowane przez Sklep Jubilerski Teresy Galas - również złote i wysadzane szlachetnymi kamieniami za 2100 zł stało się własnością Lędzińskiej Federacji Przedsiębiorczych. Inne serce - tortowe, upieczone i ofiarowane przez Martynę Karkoszkę kupił - też jest to już tradycją -Marian Biegański - były dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach i przekazał nauczycielom tej szkoły.

Atrakcją tegorocznego finału były przejażdżki samochodami terenowymi klubu "Kajman", które zorganizował Tomasz Szwedo.

Dużym wzięciem cieszyła się loteria Nie chybił - zawsze trafił, w której każdy los wygrywał.

Tradycyjnie finał zakończył się pokazem ogni sztucznych Światełka do nieba, ofiarowanych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.

Organizatorem finału WOŚP w Lędzinach był Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij