• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

L SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

16 lutego 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.) zapraszamy na dzień 22 lutego 2018r.,o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na L SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2018r.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały XLIX/408/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

b)     zmian do budżetu miasta Lędziny na 2018 rok;

c)     zmian do budżetu miasta Lędziny na 2018 rok;

d)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025;

e)     zmiany Uchwały nr XLVIII/398/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą nr XLIX/420/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/398/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.

 1. Koncepcja zagospodarowania pomieszczeń III i IV piętra w budynku Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” oraz analiza jego funkcjonowania.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 4. Komunikaty i informacje.

 5. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov