• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Konsultacje społeczne

2018-11-27

Konsultacje społeczne w sprawie projektu pn. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin - etap II

Urząd Miasta Lędziny stosownie do§ 4 Załącznika do Uchwały nr LIV/392/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu pn. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin - etap II:


Celem konsultacji jest:

- zebranie opinii mieszkańców
- dyskusja nad rozwiązaniami zmierzającymi do poprawy jakości oświetlenia na terenie Gminy Lędziny

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov