2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej

2016-06-15

13 czerwca, o godzinie 13.00 na Sali Widowiskowo – Kinowej „Piast” w Lędzinach odbyła się konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Link do filmu z konferencji

 

 

Konferencja pt.: „Edukacja na potrzeby jutra - jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w świetle nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty” miała za zadanie dać początek cyklowi rocznych spotkań na temat edukacji dla przyszłości oświaty lokalnej.

 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Lędziny pod Klimontem, którego prezesem jest Janusz Freitag, a współorganizatorem - Elwira Osoba. Honorowy patronat objeli: senator Czesław Ryszka i poseł Bożena Borys-Szopa. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się między innymi: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, poseł Jerzy Polaczek oraz Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel. 

 

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, który ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mógł uczestniczyć w konferencji przesłał na ręce organizatorów list intencyjny zawierający cenne refleksje broniące szkoły tradycyjnej w myśl tzw. "Dobrej Zmiany".

 

 

Na konferencję do Lędzin przybyło wielu gości, min.: Starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, radni powiatowi, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, Wójt gminy Bojszowy Henryk Utrata, Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny Elżbieta Ostrowska, lędzińscy radni, dyrektorzy placówek oświaty i kultury powiatu bieruńsko – lędzińskiego, nauczyciele i mieszkańcy miasta.

 

Na szczególną uwagę zasługuje obecność na konferencji reprezentantów środowiska biznesowego i praktyki gospodarczej, wśród których  znaleźli się: dyrektorzy kopalń, przedsiębiorcy z Lędzin oraz okolicznych miejscowości, menadżerowie Tyskiej Strefy Ekonomicznej i goście z zaprzyjaźnionych miast. 

 

 

Głównym celem konferencji było popularyzowanie lokalnej debaty o polskiej edukacji, w tym wiedzy na temat wielorakich perspektyw w wychowaniu i kształceniu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przybliżanie przydatnej we współczesnej szkole problematyki.

 

 

Minister Edukacji w swoim wystąpieniu ogromny nacisk położyła na konieczność zrewolucjonizowania szkolnictwa zawodowego, tak aby szkoły kształciły specjalistów i fachowców dla danych zakładów pracy. To, zdaniem Pani Minister, pozwoli w przyszłości na uniknięcie bezrobocia wśród absolwentów szkół, a firmom pomoże rozwiązać problem braku wykwalifikowanych pracowników.

 

 

Konferencja powiązana była ze świętem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, której dyrektorem jest Małgorzata Szeligiewicz. W ramach obchodów zaprezentowane zostały nowatorskie działania oraz osiągnięcia szkoły. Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny, z którym wystąpili przed widownią wypełnioną po brzegi gośćmi.

 

758dwa.jpg
3845.jpg
381trzy.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij