2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej

2016-06-15

13 czerwca, o godzinie 13.00 na Sali Widowiskowo – Kinowej „Piast” w Lędzinach odbyła się konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Link do filmu z konferencji

 

 

Konferencja pt.: „Edukacja na potrzeby jutra - jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w świetle nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty” miała za zadanie dać początek cyklowi rocznych spotkań na temat edukacji dla przyszłości oświaty lokalnej.

 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Lędziny pod Klimontem, którego prezesem jest Janusz Freitag, a współorganizatorem - Elwira Osoba. Honorowy patronat objeli: senator Czesław Ryszka i poseł Bożena Borys-Szopa. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się między innymi: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, poseł Jerzy Polaczek oraz Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel. 

 

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, który ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mógł uczestniczyć w konferencji przesłał na ręce organizatorów list intencyjny zawierający cenne refleksje broniące szkoły tradycyjnej w myśl tzw. "Dobrej Zmiany".

 

 

Na konferencję do Lędzin przybyło wielu gości, min.: Starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, radni powiatowi, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, Wójt gminy Bojszowy Henryk Utrata, Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny Elżbieta Ostrowska, lędzińscy radni, dyrektorzy placówek oświaty i kultury powiatu bieruńsko – lędzińskiego, nauczyciele i mieszkańcy miasta.

 

Na szczególną uwagę zasługuje obecność na konferencji reprezentantów środowiska biznesowego i praktyki gospodarczej, wśród których  znaleźli się: dyrektorzy kopalń, przedsiębiorcy z Lędzin oraz okolicznych miejscowości, menadżerowie Tyskiej Strefy Ekonomicznej i goście z zaprzyjaźnionych miast. 

 

 

Głównym celem konferencji było popularyzowanie lokalnej debaty o polskiej edukacji, w tym wiedzy na temat wielorakich perspektyw w wychowaniu i kształceniu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przybliżanie przydatnej we współczesnej szkole problematyki.

 

 

Minister Edukacji w swoim wystąpieniu ogromny nacisk położyła na konieczność zrewolucjonizowania szkolnictwa zawodowego, tak aby szkoły kształciły specjalistów i fachowców dla danych zakładów pracy. To, zdaniem Pani Minister, pozwoli w przyszłości na uniknięcie bezrobocia wśród absolwentów szkół, a firmom pomoże rozwiązać problem braku wykwalifikowanych pracowników.

 

 

Konferencja powiązana była ze świętem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, której dyrektorem jest Małgorzata Szeligiewicz. W ramach obchodów zaprezentowane zostały nowatorskie działania oraz osiągnięcia szkoły. Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny, z którym wystąpili przed widownią wypełnioną po brzegi gośćmi.

 

758dwa.jpg
3845.jpg
381trzy.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij