• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Konferencja dotycząca promes dla samorządów w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

2020-02-24

24 lutego 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja podczas której Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wraz z wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz wicewojewodą Janem Chrząszczem wręczył gminom promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”.

W tym roku do samorządów i podmiotów prywatnych w naszym województwie trafi aż 35,5 mln złotych. Pomoc przekazana została na nowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat lub nowe miejsca w już funkcjonujących żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna.

 

Podczas spotkania odbyło się również podsumowanie działań resortu dotyczące programów społecznych. Wspomniano także o programie realizowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym” na finansowanie zadań w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, do którego przystąpiła nasza gmina i z którego otrzymaliśmy środki w wysokości 126 450,00 zł co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Program służy zapewnieniu usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

W załączeniu ulotka informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov