• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2

2020-12-03

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach mają powstać dodatkowe trzy oddziały przedszkolne, które będą uzupełnieniem do już istniejących. W placówce powstanie w sumie takich oddziałów sześć.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa nowe wymagania ochrony przeciwpożarowej w lokalach, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne, a które należy wprowadzić do 30 sierpnia 2022 r.

Ponieważ w Lędzinach oddziały takie mieszczą się w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3, zdecydowano że do nowych warunków dostosowana zostanie jedna ze szkół, czyli SP 2. Placówka będzie rozbudowana i przeniesione zostaną do niej maluchy z SP 3.

W związku z tym w SP 2 zapewnione muszą zostać co najmniej trzy dodatkowe sale lekcyjne dla dzieci klas I-III. Utworzone powinno być niezbędne zaplecze szatniowe, higieniczno-sanitarne i administracyjne. Wychowankowie przedszkola muszą też mieć możliwość spożywania posiłków, dlatego koncepcja zakłada wybudowanie nowej kuchni i stołówki, z której skorzystają uczniowie i przedszkolaki.

Koncepcja przedstawiona została radnym RM, którzy zapoznali się z jej założeniami podczas spotkania w dniu 12 listopada 2020r. gdzie mogli zgłaszać swoje uwagi.

Plan rozbudowy szkoły przewiduje budowę nowego obiektu przedszkola w centralnej części działki szkolnej. Taki wariant okazał się najbardziej korzystny i to na jego bazie ma powstać dokumentacja projektowa.

Obecnie na terenie, gdzie mieści się SP 2 znajdują się dwa budynki oświaty – dwukondygnacyjny wykorzystywany jako szkoła dla klas IV-VIII, który połączony jest z salą gimnastyczną oraz jedno i dwukondygnacyjny budynek, w którym na pietrze mieści się szkoła dla klas I-III, a na parterze znajdują się trzy oddziały przedszkola. W pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowana jest kuchnia i stołówka obsługująca uczniów wszystkich klas oraz dzieci przedszkolne. Na terenie placówki jest też boisko szkolne oraz asfaltowy plac wykorzystywany obecnie jako miasteczko komunikacyjne do nauki zasad ruchu drogowego. Realizowany jest również ogród sensoryczny stanowiący oddzielne zadanie inwestycyjne.

Dokument pod nazwą „Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2” opracowany przez firmę ArchiKS z Oświęcimia znajduje się na stronie ledziny.pl w zakładce: ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov