2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Komputerowe Prawo Jazdy dla osób pracujących z województwa śląskiego

2011-10-05

Stowarzyszenie Gliwickiej Młodzieży SIGNUM organizuje kurs „Komputerowe Prawo Jazdy dla osób pracujących z województwa Śląskiego". Projekt w całości jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu RP, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

 

 

Osoby, które przystąpią do projektu będą uczestniczyć w szkoleniu e-learning z biurowej obsługi komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, bazy danych w wersji podstawowej, Internet) oraz otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), na który egzaminy odbędą się w certyfikowanym ośrodku w Beskidzie Małym koło Żywca (nocleg i dojazd jest bezpłatny).

 

Zachęcamy do zainteresowania naszym projektem Państwa pracowników. W każdej firmie i instytucji potrzebne są osoby potrafiące na odpowiednim poziomie obsługiwać komputer i jego podstawowe biurowe aplikacje. Udział w naszym projekcie to zysk dla każdej firmy i dla każdego Pracownika w postaci zaoszczędzonego czasu i nerwów.

 

Zapraszamy na stronę http://www.ecdl.signum24.pl/ gdzie odnaleźć można wszystkie informacje związane z projektem i formularz zgłoszeniowy!

 

W ramach projektu Uczestnik otrzymuje BEZPŁATNIE:

 

- dostęp do Platformy e-learningowej oraz wszystkich materiałów w niej zgromadzonych,

- opiekę merytoryczną Trenera, który pomoże w zrozumieniu przedstawionych informacji,

- możliwość udziału w egzaminach ECDL,

- nocleg i wyżywienie w ośrodku, w których zostaną przeprowadzone wyjazdy, na których m.in. zostaną przeprowadzone egzaminy ECDL,

- przejazd do ośrodka i z powrotem,

- certyfikat po zakończonym szkoleniu e-learningowym,

- certyfikat po zdanych egzaminach.

 

W projekcie może wziąć udział każdy, kto spełnia następujące wymagania:

 

- ma ukończone 18 lat i nie ukończone 36 lat

- jest mieszkańcem (posiada adres zamieszkania) w województwie Śląskim

- osoby pracujące, posiadające zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę / mianowania / powołania / umowy zlecenie / umowy o dzieło,

- posiada stały dostęp do internetu umożliwiający swobodne korzystanie z Platformy e-learningowej,

- posiada elementarną wiedzę z zakresu obsługi komputera, która chce rozszerzyć biorąc udział w naszym projekcie,

- ma czas, aby wyjechać na 2 weekendowe wyjazdy, na których będą przeprowadzone egzaminy z poszczególnych działów materiału szkoleniowego,

- chce zwiększać swoje umiejętności i zdobyć wartościowy certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności,

- wypełni formularz zgłoszeniowy i prześle go w wersji papierowej na adres Organizatora.

 

Jak się zgłosić

 

1. Wypełnić INTERNETOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na stronie http://www.ecdl.signum24.pl/

2. Pobrać DOKUMENTY z w/w strony i wysłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) do siedziby Stowarzyszenia.

3. Poczekać na maila z informacją o przyjęciu do projektu.

4. Następnie otrzymasz maila zwrotnego z danymi potrzebnymi do zalogowania się na platformę e-learning oraz informacje jak z niej korzystać.

5. Już możesz przystąpić do nauki!

 

Obecna rekrutacja tylko do 15 października 2011r., pozostały już tylko pojedyncze wolne miejsca. Decyduje kolejność zgłoszeń !

 

W razie pytań służymy pomocą

Zespół SGM SIGNUM

608 53 63 00

sgmsignum@gmail.com  

 

Adres e-mail został pozyskany z ogólnie dostępnej bazy danych oraz ze stron internetowych.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij