• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Karnety na basen dla dzieci z Lędzin

23 listopada 2021

W ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Lędziny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "PARTNER" dzieci i młodzież stale zamieszkałe na terenie Gminy Lędziny są uprawnione do nieodpłatnego korzystania z pływalni krytej w Ośrodku Rekreacyjno Sportowym Centrum

 

Darmowe korzystanie z krytej pływalni i doskonalenie pływania przez dzieci i młodzież z terenu Lędzin jest możliwe dzięki realizowaniu przez miasto programu promującego zdrowy styl życia i organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Karnety które zostały już rozdysponowane do szkół i przedszkoli są ważne do końca tego roku i uprawniają do dziesięciokrotnego, jednogodzinnego korzystania z krytej pływalni w godzinach ogólnodostępnych- zgodnie z harmonogramem  pływalni.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić do ORS Centrum  nr tel. +48-32-326-27-11

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov