2018-01-22
Ankieta wstępna - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-01-22
SPRZEDAŻ DZIAŁKI numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze. Cena wywoławcza 72 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 23 lutego 2018 r. godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 7 200,00 zł do dnia 19 lutego 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Jubileuszowa sesja Rady Miasta

2011-05-11

W dniu 6 maja 2011r. W Urzędzie Miasta odbyła się jubileuszowa sesja Rady Miasta związana z obchodami 20-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny, która została poprzedzona mszą św. w kościele św. Anny w intencji mieszkańców, radnych, działaczy i pracowników samorządu.

Uroczyste obrady Rady Miasta poprowadziła przewodnicząca Teresa Ciepły wraz z kierownikiem Referatu Kultury Krzysztofem Bednarczykiem.

Na scenę zaproszono przewodniczących poprzednich kadencji Rady Miasta - Jana Raszkę, Annę Wójcik Ścierską, Bogusława Szarzyńskiego i Piotra Gorzenia. Wśród nich zabrakło nieżyjących Sylwestra Łakoty i Józefa Biolika.

Na świąteczne obchody zaproszono znamienitych gości: posłów Marię Nowak i Marka Wójcika, radnego Sejmiku Województwa Ślaskiego Piotra Czarnynogę, honorowych obywateli miasta Lędziny - Antoniego Piszczka, płk Jerzego Szewełło, ks. Tadeusza Orszulika, zasłużonych dla miasta Lędziny Helenę Szabrańską, Klemensa Ścierskiego, Mariusza Żołnę, prof. dr hab. Czesława Martysza, prof dr hab. Marka Szczepańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego Józefa Bergera, starostę Bernarda Bednorza, wicestarostę Henryka Barcika, przewodniczących rad miast i gmin oraz burmistrzów i wójtów ościennych gmin, wiceprezydenta Tychów Michała Gramatykę, księży lędzińskiego duchowieństwa, byłych burmistrzów miasta Władysława Trzcińskiego i Mariusza Żołnę, przedstawicieli komend powiatowych i miejskich: wojska, policji, straży pożarnej, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji miejskich, klubów, związków zawodowych, stowarzyszeń.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych i pracowników lędzińskiego samorządu.

Następnie przewodnicząca Rady Miasta wygłosiła przemówienie pt. „Wybierający i wybierani. Samorządność jako wspólny obowiązek mieszkańców".

Wykład pt. „20 lat samorządu w Lędzinach - rozważania historyczno - prawne" wygłosił prof. Czesław Martysz.

W dalszej części uroczystości uczestnicy obejrzeli film reportażowy autorstwa Jacka Filipiaka „Lędziny silne tradycją - nowe spojrzenie w przyszłość" obrazujący dokonania samorządu na przestrzeni kolejnych lat.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Miasta Lędziny. Symboliczny klucz do miasta otrzymali: Irena Gajer skarbnik miasta w latach 1991 - 2010, Jan Raszka przewodniczący Rady Miasta I i II kadencji oraz Rafał Bula tegoroczny laureat nagrody starosty „Clemens pro Cultura".

Irena Gajer dodatkowo otrzymała Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Medale XX Odrodzonej Samorządności Miasta za zasługi w tworzeniu 20 lat lędzińskich struktur samorządności otrzymał: Ryszard Buchta, Janusz Długajczyk, Jan Raszka, Klemens Ścierski, Wilhelm Ścierski i Władysław Trzciński.

Te same medale wręczono 12 pracownikom, którzy od 1991r. pracują w Urzędzie Miasta.

Za 20 lat działalności Zespół Folklorystyczny Lędzinianie pod kierunkiem Franciszka Moskwy otrzymał z rąk przewodniczącej RM i burmistrza okoliczną paterę w dowód uznania za całokształt pracy artystycznej.

Na zakończenie w części artystycznej wystąpił zespół kameralistów miasta Pro art et musica pod kierunkiem Marii Zuber.

 

Zdjęcia z uroczystej sesji można obejrzeć w fotogalerii.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij