2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Jubileuszowa sesja Rady Miasta

2011-05-11

W dniu 6 maja 2011r. W Urzędzie Miasta odbyła się jubileuszowa sesja Rady Miasta związana z obchodami 20-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny, która została poprzedzona mszą św. w kościele św. Anny w intencji mieszkańców, radnych, działaczy i pracowników samorządu.

Uroczyste obrady Rady Miasta poprowadziła przewodnicząca Teresa Ciepły wraz z kierownikiem Referatu Kultury Krzysztofem Bednarczykiem.

Na scenę zaproszono przewodniczących poprzednich kadencji Rady Miasta - Jana Raszkę, Annę Wójcik Ścierską, Bogusława Szarzyńskiego i Piotra Gorzenia. Wśród nich zabrakło nieżyjących Sylwestra Łakoty i Józefa Biolika.

Na świąteczne obchody zaproszono znamienitych gości: posłów Marię Nowak i Marka Wójcika, radnego Sejmiku Województwa Ślaskiego Piotra Czarnynogę, honorowych obywateli miasta Lędziny - Antoniego Piszczka, płk Jerzego Szewełło, ks. Tadeusza Orszulika, zasłużonych dla miasta Lędziny Helenę Szabrańską, Klemensa Ścierskiego, Mariusza Żołnę, prof. dr hab. Czesława Martysza, prof dr hab. Marka Szczepańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego Józefa Bergera, starostę Bernarda Bednorza, wicestarostę Henryka Barcika, przewodniczących rad miast i gmin oraz burmistrzów i wójtów ościennych gmin, wiceprezydenta Tychów Michała Gramatykę, księży lędzińskiego duchowieństwa, byłych burmistrzów miasta Władysława Trzcińskiego i Mariusza Żołnę, przedstawicieli komend powiatowych i miejskich: wojska, policji, straży pożarnej, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji miejskich, klubów, związków zawodowych, stowarzyszeń.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych i pracowników lędzińskiego samorządu.

Następnie przewodnicząca Rady Miasta wygłosiła przemówienie pt. „Wybierający i wybierani. Samorządność jako wspólny obowiązek mieszkańców".

Wykład pt. „20 lat samorządu w Lędzinach - rozważania historyczno - prawne" wygłosił prof. Czesław Martysz.

W dalszej części uroczystości uczestnicy obejrzeli film reportażowy autorstwa Jacka Filipiaka „Lędziny silne tradycją - nowe spojrzenie w przyszłość" obrazujący dokonania samorządu na przestrzeni kolejnych lat.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Miasta Lędziny. Symboliczny klucz do miasta otrzymali: Irena Gajer skarbnik miasta w latach 1991 - 2010, Jan Raszka przewodniczący Rady Miasta I i II kadencji oraz Rafał Bula tegoroczny laureat nagrody starosty „Clemens pro Cultura".

Irena Gajer dodatkowo otrzymała Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Medale XX Odrodzonej Samorządności Miasta za zasługi w tworzeniu 20 lat lędzińskich struktur samorządności otrzymał: Ryszard Buchta, Janusz Długajczyk, Jan Raszka, Klemens Ścierski, Wilhelm Ścierski i Władysław Trzciński.

Te same medale wręczono 12 pracownikom, którzy od 1991r. pracują w Urzędzie Miasta.

Za 20 lat działalności Zespół Folklorystyczny Lędzinianie pod kierunkiem Franciszka Moskwy otrzymał z rąk przewodniczącej RM i burmistrza okoliczną paterę w dowód uznania za całokształt pracy artystycznej.

Na zakończenie w części artystycznej wystąpił zespół kameralistów miasta Pro art et musica pod kierunkiem Marii Zuber.

 

Zdjęcia z uroczystej sesji można obejrzeć w fotogalerii.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij