• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Jak skorzystać z ulgi za kompostownik?

2020-11-03

Właściciele domów jednorodzinnych posiadający kompostowniki, w których kompostowane są biodegradowalne odpady, mogą skorzystać z ulgi i uiszczać opłatę w wysokości 19 zł za osobę miesięcznie po spełnieniu następujących warunków:

• wypełnienie nowej deklaracji i złożenie w Urzędzie Miasta Lędziny,

• złożeniu oświadczenia o posiadaniu kompostownika w punkcie „E” deklaracji.

Od 1 listopada 2020 r. w Lędzinach obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez obowiązku składania nowej deklaracji, w wysokości:

 

 • 21 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane,
 • 42 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane.

 

Właściciele domów jednorodzinnych posiadający kompostowniki, w których kompostowane są biodegradowalne odpady, mogą skorzystać z ulgi i uiszczać opłatę w wysokości 19 zł za osobę miesięcznie po spełnieniu następujących warunków:

- wypełnienie nowej deklaracji i złożenie w Urzędzie Miasta Lędziny,

- złożeniu oświadczenia o posiadaniu kompostownika w punkcie „E” deklaracji.

 

Osoby, które posiadają kompostownik w listopadzie i chcą skorzystać z ulgi już od listopada, muszą wypełnić i złożyć nową deklarację najpóźniej do 10 grudnia br.

 

Uwaga

Od osób, które zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych i skorzystają z ulgi:

 • nie będą odbierane worki z odpadami zielonymi,
 • odbierane będą jedynie worki z odpadami kuchennymi,
 • ewentualny nadmiar odpadów zielonych można osobiście dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lędzinach przy ul. Fredry 98.

 

Gdzie znajdziesz druk deklaracji?

Deklaracja jest dostępna w:

 • Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny (ul. Lędzińska 55, wejście do Urzędu od strony bankomatu,
 • na stronie Internetowej www.ledziny.pl w zakładce: podatki, czynsze, opłaty.

 

Gdzie można złożyć deklarację?

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć:

 • osobiście do Urzędu Miasta Lędziny (ul. Lędzińska 55, wejście do Urzędu od strony bankomatu), lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
 • za pośrednictwem Platformy ePUAP .

 

Czy kompostowniki podlegają kontroli?

Pragniemy przypomnieć, że posiadanie kompostownika podlega kontroli, o czym mieszkańcy zostali poinformowani w dostarczonych im zawiadomieniach o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia z ulgi?

Utrata prawa do zwolnienia z ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek:

 • brak kompostownika przydomowego, lub
 • nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 • uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, przez upoważnionych pracowników urzędu miasta.

 

 

Kiedy ponownie można skorzystać z ulgi?

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Urząd Miasta Lędziny: tel. (32) 21 66 511

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

 • Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych:

 płatności: tel. (32) 21 66 511 wew. 147 i 148,

deklaracje i informacje: tel. (32) 21 66 511 wew. 116,

 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:

regulamin: tel. (32) 21 66 511 wew. 161.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov