• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2016

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2016

Największą inwestycją roku 2016 była gruntowna przebudowa i modernizacja ulicy Paderewskiego. W ramach realizacji inwestycji przebudowane zostało skrzyżowanie i poszerzona została jezdnia, a także poszerzono i dobudowano chodniki. Wybudowano też dwie nowoczesne zatoki autobusowe wraz z peronami oraz czterdzieści miejsc parkingowych w pasie drogowym. Wzdłuż drogi zainstalowano oświetlenie drogowe z energooszczędnymi oprawami LED. Na jezdni położona została nowa nawierzchnia asfaltobetonowa. Ponad to zabudowany został mur oporowy, a skarpa biegnąca wzdłuż ulicy została wykończona i ozdobiona poprzez nasadzenie roślinności.

 

Inwestycja ta realizowana była w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kompleksowa przebudowa ulicy Paderewskiego kosztowała w całości około 720 tys. zł. Poza tym, gmina wydała 145 tys. zł na dodatkowe zadania, tj.: na remont drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej nr 1, na nowe ogrodzenie szkoły, na wiaty przystankowe, a także na roślinność, która ozdabia skarpę.


 

Rok 2016 to przede wszystkim wiele inwestycji infrastrukturalnych, których celem ma być poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Remontom poddane były następujące drogi: Różana, Palmowa boczna, Gajowa, Trójkątna, Zakole, Czeremchy, łącznik ulic Łukasińskiego i Reymonta, a także: droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 3, droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 3, droga przeciwpożarowa przy Szkole Podstawowej nr 1, droga dojazdowa do budynku Ochotniczej StrażyPożarnej. Przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 wybudowano miejsca postojowe. Poza tym zainstalowano nowe oświetlenie przy następujących ulicach: Hołdunowskiej, Gwarków, Różanej i Palmowej bocznej.

Wyremontowano ponad to instalację wodociągową przy ulicy Lewandowskiej.


 

Część inwestycji drogowych Gmina Lędziny realizowała wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Kluczowe dla rozwoju miasta zadania, które wykonane były w latach 2015-2016 we współpracy ze starostwem to:

-          remont ul. Murckowskiej i Gwarków

-          budowa ronda Hołdunowska-Murckowska-Gwarków, 

-          budowa chodnika na ul. Ułańskiej. 


 

W roku 2016 sporo inwestycji poczyniono także w placówkach oświatowych. Do najważniejszych z nich należą:

-          instalacja klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu nr 2

-          modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1

-          wymiana ogrodzenia przy Gimnazjum nr 2 oraz przy Szkole Podstawowej nr 1

-          dostosowanie do potrzeb dzieci przedszkolnych sal w Szkole Podstawowej nr 3 i w Gimnazjum nr 2


 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 spełniono oczekiwania mieszkańców poprzez zrealizowanie następujących zadań :

-          instalacja siłowni pod chmurką pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 90 tys. zł. 

-          instalacja siłowni pod chmurką na ul. Grunwaldzkiej. Łączny koszt inwestycji to ponad 60 tys. zł

-          budowa boiska z nawierzchnią na sztucznej trawie do siatkówki i mini piłki nożnej w Lędzinach-Górkach. Koszt realizacji tego zadania to około 48 tys. zł.


 

Mieszkańcy Lędzin po wielu latach doczekali remontu sali widowiskowo-kinowej „Piast”. Pomieszczenie zostało odnowione, ściany wymalowane, a parkiet na scenie wycyklinowany. Tylna ściana przyozdobiona została malowidłami.


 

W roku 2016 wykonano wiele mniejszych i bieżących prac remontowych. Do najważniejszych z nich należą:

- Nowoczesne wiaty przystankowe położone na ulicy Zamkowej. Inwestycja ta obejmowała również wypuzlowanie peronów. Jej koszt to około 15,5 tys. zł.

- Wymiana ogrodzenia przy rondzie na ul. Lędzińskiej. Koszt tego zadania to około 8 tys. zł.

- Renowacja ławek znajdujących się na miejskich skwerach i placach zabaw.


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov