• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2015

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2015

Czołową inwestycją zrealizowaną w roku 2015 przez gminę Lędziny był nowoczesny Żłobek Miejski, który powstał przy ul. Paderewskiego 7.  Jest to pierwsza tego typu placówka w historii Lędzin. Prace nad budową żłobka zakończone zostały w grudniu 2015 roku. Inwestycja zrealizowana została w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. Całkowity koszt budowy żłobka zamknął się w 800 tys. zł. Gmina wyłożyła 160 tys. zł, a 640 tys. zł pochodziło z dofinansowania.


 

W roku 2015 zakończony został projekt: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny", który wykonany był przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner". W ramach zadania zmodernizowane zostały dwie oczyszczalnie ścieków, zbudowano 90 km kanalizacji sanitarnej oraz prawie 45 km kanalizacji deszczowej. Unowocześniono ponad 3 km istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Powstały również nowe przepompownie ścieków. Liczba osób z dostępem do kanalizacji zwiększyła się dzięki temu przedsięwzięciu do 10 tys. osób. Koszt inwestycji to 169 mln zł, z czego 104 mln zł pochodzą z Funduszu Spójności programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego „Zalew" w 2015 roku wykonane zostały nowe inwestycje. W ramach programu „Budowa infrastrukturyokołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”wykonane zostały prace ogrodnicze i zdobnicze, wybudowano oświetlone alejki spacerowe, postawiono ławeczki i posadzono zieleń. Poza tym oświetlony został skatepark, a obok niego powstał nowoczesny plac zabaw. Wyremontowany został też parking samochodowy znajdujący się w pobliżu ośrodka. Zarówno parking jak i ścieżki spacerowe przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt wszystkich inwestycji zrealizowanych w tym roku nad „Zalewem” to ponad 620 tys. zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


 

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Lędzin, w roku  2015 zrealizowane zostały te projekty na których mieszkańcom zależało najbardziej. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki utworzona została Multimedialna Pracownia Językowa oraz Centrum Informacji Biblioteki. Pierwsza inwestycja kosztowała 23 tys. zł, a druga 22 tys. zł. Sala multimedialna wyposażona została w 16 stanowisk ze słuchawkami ułożonych w literę „U”, tablice interaktywną, specjalny ekran, rzutnik i laptop. Urządzenia te pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych technik dydaktycznych. Ich celem ma być poprawa efektywności nauczania języków obcych. Inwestycja ta objęła też położenie w sali nowej podłogi, pomalowanie ścian i zakupienie nowoczesnych mebli. Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka wyposażona w komputery, wózek biblioteczny, kontener mobilny, nowe regały oraz kanapę i pufy dla dzieci. Sala biblioteczna została odmalowana, ozdobiona w fototapetę i nowocześnie urządzona aby mogła stać się przestrzenią na miarę czasów.


 

Poza tym, zgodnie z życzeniem lędzinian, które wyrażone zostało w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim 2015, zrealizowane zostały na terenie gminy następujące inwestycje:

  • Plac Fitness, który powstał przy ul. Ks.Kontnego. Jego budowa kosztowała 50 tys. zł.;
  • Siłownia „pod chmurką", która powstała na terenie Zespołu Szkół w Goławcu. Realizacja tego projektu wyniosła niecałe 50 tys. zł.;
  • Plac zabaw, który powstał przy wiadukcie na ul. Murckowskiej. Jego budowa kosztowała blisko 70 tys. zł.;
  • Monitoring placu zabaw, który zainstalowany został na ul. Grunwaldzkiej. Koszt ten inwestycji to ponad 6,5 tys. zł.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov