• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

informacja “Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”

2022-08-17

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu “Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a więc zachodzi konieczność dochowania terminów ustawowych.

 

Z uwagi na wartość zamówienia jak i ilość złożonych propozycji aktualnie trwa procedura weryfikacji oraz wyboru najkorzystniejszej z ofert.

 

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lędziny oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

 

Informujemy również, że umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny nadal nie została zawarta z Urzędem Marszałkowskim.

 

Gmina zakończy postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego najwcześniej po zawarciu stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov