• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja O przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

2022-09-19

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1 i §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie zarządzenia 0050.759.2022 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć w formie decyzji, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć w formie decyzji, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Realizacja dodatków węglowych jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego.

 

Gmina Lędziny złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację zadania.

 

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov