• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja Burmistrz Miasta Lędziny o środkach zaplanowanych w budżecie na utrzymanie zieleni miejskiej

2022-05-20

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że zlecenie na koszenie traw na terenie Lędzin zostało podpisane przez kierownika Piotra Szydłowskiego 6 maja br. Obecnie prace te są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Środki zaplanowane w tegorocznym budżecie na utrzymanie zieleni w mieście (w tym na koszenie), zostały ograniczone i wynoszą one 160 000 zł, czyli są mniejsze niż w roku 2018, gdy ceny usług i towarów na rynku były zupełnie inne niż obecnie.

 

Zignorowany został wniosek jednej z mieszkanek Lędzin, która zaproponowała obniżenie diet radnych do poziomu sprzed ostatniej podwyżki (drugiej już w tej kadencji), z przeznaczeniem zaoszczędzonych w ten sposób 150 000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej. Nie zgodzili się na to radni: Maria Głos, Hubert Handy, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, Edward Urbańczyk, Anna Wysocka i Sebastian Zimnal.

 

Istnieje obawa, że środki obecnie zaplanowane w budżecie miasta na utrzymanie terenów zielonych mogą nie wystarczyć nawet na 2 koszenia terenów przydrożnych i 3 koszenia okolic placów zabaw. Stąd konieczność ścisłego planowania koszenia trawy i oszczędnego wydawania pieniędzy.

 

Nie tylko mnie dziwi postawa niektórych radnych, którzy skarżą się publicznie na stan miejskiej zieleni, wiedząc jaka jest tego przyczyna. Tym bardziej, że nie zgadzali się oni na żadne działania, które mogły zwiększyć środki na ten cel.

 

Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna Wróbel

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov