Plac "farski" - mały rynek w Lędzinach

 

Poszukiwanie charakteru dla terenów znajdujących się w rejonie skrzyżowania ulic Lędzińskiej i ks. Kupilasa (rejon budynku Biblioteki Miejskiej oraz Poczty Miejskiej) miało decydujący wpływ na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla tej części miasta. Przedstawiony układ przestrzenny oparty na determinancie zabytkowego budynku byłej plebani ograniczony od zachodu pierzeją przebudowanych istniejących garaży oraz dobudowaną pierzeją północną z wierzą zegarową i przejściem w parterze tworzy pięciokątny plac - rynek miasta. W centralnej części rynku zaprojektowano fontannę, która spotęguje efekt skupiania się mieszkańców oraz umieszczono kamienny cokół pod średniowieczny (pęknięty) dzwon z Kościoła św. Anny. Zawsze potrzebne w sąsiedztwie centralnych miejsc parkingi zostaną zlokalizowane na obniżonej polanie za pocztą oraz przy budynku poczty. Sąsiedztwo ruchliwej drogi Lędzińskiej zostanie ograniczone poprzez dodanie szpaleru drzew i odtworzenie kamiennego muru z bramą dającymi łącznie odczucie bezpieczeństwa jednak bez utraty kontaktu i otwarcia widokowego wnętrza placu dla podróżującymi samochodami i przechodniów. Całość kompozycji dopełniają rzędy latarni i ławki.

 

Wyznaczanie miejsc dla przestrzeni zewnętrznych (ogródki letnie, kawiarnie itp.) oraz organizacji kulturalnych z pewnością uzupełni walory oraz unikatowość tego obszaru.

W obecnym roku zostanie zrealizowana część koncepcji w najbliższym otoczeniu Biblioteki Miejskiej do uskoków amfiteatralnych w formie kamiennych ław. W kolejnych latach zadanie będzie realizowane sukcesywnie etapami. Szacowana orientacyjna wartość zadania 4 mln zł.

 

Proponowana nazwa „PLAC FARSKI" odnosi się do wielowiekowej historii tego obszaru przynależnego do budynku plebanii tzw. „fary", miejsca nierozerwalnie związanego z Kościołem św. Klemensa, w więc z pewnością należącego do zalążków osadnictwa w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij