Inwestycje miejskie realizowane w roku 2017

Inwestycje miejskie infrastrukturalne realizowane w roku 2017


 

Nowe Przedszkole w Lędzinach

 

 

W związku z planowaną budową przedszkola 6 - oddziałowego w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, trwają prace projektowe, których wykonawcą jest Tel Biuro Architektoniczne ze Skierniewic. Projektant przedłożył do akceptacji Urzędu Miasta koncepcje budynku przedszkola wraz z wizualizacją obiektu i zagospodarowaniem przyległego terenu.
Termin zakończenia prac projektowych zaplanowany został na koniec września 2017 r


 

Remont ulicy Miłej

 

 

Zakończyły się prace remontowe na ulicy Miłej w Lędzinach. 6 czerwca 2017 roku nastąpił oficjalny odbiór drogi. Zakres robót obejmował budowę chodnika oraz miejsc postojowych wzdłuż ulicy – na całej jej długości od ul. Fredry do ul. Ułańskiej. Ponadto wzdłuż całej drogi zainstalowano nowoczesne latarnie uliczne. Łączny koszt inwestycji to 242 tys. zł.


 

Przebudowa dróg powiatowych: Goławieckiej i Szenwalda

 

 

Gmina Lędziny wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim realizuje inwestycje infrastrukturalne na terenie Górek i Goławca. Nazwa wykonywanego zadania to „Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach”.

 

Roboty w ramach tego zadania polegają na:

  • ul. Goławiecka

- przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy na długości 1 240,00 mb,

- przebudowie zjazdów zlokalizowanych w pasie ciągu pieszo-rowerowego,

- wykonaniu odwodnienia (wpusty deszczowe, kanalizacja deszczowa),

 

  • ul. Szenwalda w Lędzinach oraz ul. Bogusławskiego w Bieruniu do przejazdu kolejowego

- przebudowie nawierzchni jezdni asfaltowej na długości 409,00 mb wraz
ze skrzyżowaniem,

- przebudowie pobocza po prawej stronie jezdni na chodnik na długości 656,00 mb,

- przebudowie istniejącego chodnika po prawej stronie jezdni (szerokość 1,30 m)
na długości 96,00 mb,

- przebudowie istniejącego chodnika po lewej stronie jezdni (szerokość 1,20 m)
na długości 465,00 mb,

 

Prace potrwają do końca sierpnia 2017 roku. Inwestycja kosztuje łącznie ponad 2 mln zł., z czego Gmina Lędziny przeznaczy na ten cel 500 tys. zł.


 

Remont Skweru Kordiana Zakończony

 

 

 

Zakończyły się prace remontowe na Skwerze Kordiana. W ramach tego zadania wykonane zostały miejsca postojowe równoległe oraz tereny zielone składające się z kilku rodzajów krzewów:
irga dammera 166 szt.
sosna gorska 221
deren biały 60 szt.


 

Wymiana Wodociągów

 

 

Trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków. Prace prowadzone są na odcinku od ul.Fredry do ul. Lewandowskiej (nr 16). Obejmują likwidację starej sieci wodociągowej i montaż nowej. Koszt inwestycji to 134 tys. zł.


 

Montaż oświetlenia na ulicy Lędzińskiej

 

 

 

Wkrótce ruszy budowa nowego oświetlenia drogowego na ulicy Lędzińskiej od nr 224 do przystanku na ulicy Blych w Lędzinach. Zamontowane zostaną nowe latarnie uliczne typu "Magnolia".

Lampy typu "Magnolia" jakie świecą na ulicach Lędzińskiej i Hołdunowskiej zamontowane będą również na odcinku Lędzińska-Blych


 

Modernizacja oświetlenia ulicznego

 

 

Projekt pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne” obejmuje ulice: Oficerską i Pokoju, a także parking przed Urzędem Miasta na ul. Lędzińskiej. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wymienione zostaną łącznie 64 słupy, a dodatkowo zamontowanych zostanie 16 nowych. Ponadto nastąpi wymiana 77 opraw oraz montaż 16 nowych opraw. Koszt zadania to 535 048 zł., z czego 327 612 zł pochodzić będzie z dofinansowania. Zadanie zostanie zakończone w listopadzie 2017 r.

Lampy na ulicach Oficerskiej, Pokoju i Lędzińskiej (przed Urzędem Miasta) zostana wymienione na nowe


 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij