2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP z OI nr 1 oraz Gimnazjum nr 2

2009-12-30
Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" .

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od listopada 2009 r. do sierpnia 2010 r.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki i Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka.

Celem ogólnym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Lędzinach (81 dziewcząt, 99 chłopców). Projekt obejmuje wsparciem 15 uczniów niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:

1. „Przyroda wokół Ciebie". Grupa docelowa: 30 uczniów klasy 4-6 szkoły podstawowej podzielonych na 3 grupy.

 Zakładane rezultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.

 Zakładane rezultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.

2. „Zaprzyjaźnij się z matematyką". Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 40 uczniów klas 1-3 gimnazjum,podzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych aukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

podzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych aukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

3. „Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych". Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej raz 30 uczniów klas 1-3 gimnazjum, podzielonych na 7 grup. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blended-learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem

. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blended-learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem

(przy pomocy materiałów dydaktycznych) oraz pracy indywidualnej przy korzystaniu platformy on-line w sali informatycznej od opieką lektora.

Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie kompetencji językowej uczestników poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania związanych z e-learningiem, zachęcenie do dalszej nauki dziewcząt i chłopców.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij