2018-01-22
Ankieta wstępna - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny
2018-01-22
SPRZEDAŻ DZIAŁKI numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze. Cena wywoławcza 72 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 23 lutego 2018 r. godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 7 200,00 zł do dnia 19 lutego 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Gmina Lędziny otrzymała 90 tyś. zł na budowę mieszkań socjalnych

2010-09-09

Gmina Lędziny otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych".

 

Projekt zakłada zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych, poprzez remont pomieszczeń w budynku Scholi Nostra, w którym obecnie znajduje się siedziba Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.

 

W ramach projektu zostanie wyremontowana najbardziej zdewastowana część budynku z przeznaczeniem na 10 mieszkań socjalnych. Zakładany jest również efekt społeczny projektu polegający na aktywizacji zawodowej dwóch grup osób. Pierwsza to mieszkańcy Gminy Lędziny osoby bezrobotne, mężczyźni z problemem mieszkaniowym, z rodzin o niskich dochodach, nie pozwalających na pokrycie czynszu w lokalach komunalnych. Druga grupa to osoby bezdomne, mężczyźni i kobiety, podopieczni Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Lędzinach.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij