2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Finał wojewódzkiego konkursu „Pozyskiwanie czystej energii … no właśnie, skąd?” w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

2012-04-18

Człowiek przez wieki ujarzmiał przyrodę, uzyskując z niej zasoby niezbędne do tworzenia nowych cywilizacji.I oto nastały czasy, kiedy w wielu regionach kuli ziemskiej pod naciskiem człowieka przyroda zaczęła ustępować, cofać się, a nawet ginąć.

Tymi właśnie słowami Nikołaja Fiedorenko, rosyjskiego ekonomisty, 30 marca 2012 roku Pani Dyrektor Ewa Matusik rozpoczęła uroczysty finał konkursu wojewódzkiego „Pozyskiwanie czystej energii … no właśnie, skąd?” zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.

Patronat nad konkursem objęli:

 • Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, Pan Bernard Bednorz,

 • Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Handzlik,

 • Śląski Kurator Oświaty, Pan Stanisław Faber,

 • oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, Pan Andrzej Rusek.


Pani Dyrektor przywitała przybyłych gości, a byli to:

 • Pan Henryk Barcik – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego,

 • Radni Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego: Pani Maria Janota, Pani Urszula Myalska i Pan Władysław Trzciński,

 • Pan Jerzy Chaberko – asystent Pani Małgorzaty Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego,

 • Pan Łukasz Molik – asystent Pani Marii Nowak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej,

 • Pani Teresa Ciepły – Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny,

 • Pan Marek Bania – Wiceburmistrz Miasta Ledziny,

 • Pan Jerzy Stok – Sekretarz Miasta Bieruń,

 • Pani Longina Giedwiłło – Sekretarz Gminy Bojszowy.


Następnie, po ciepłych słowach naszych gości podkreślających wagę całego przedsięwzięcia, zostało odtworzone nagranie ze słowami Pani Małgorzaty Handzlik, którą obowiązki zatrzymały w Brukseli. Pani Poseł również podkreśliła, iż podjęte przez nas działania są bardzo ważne, a cele wpisują się w politykę Unii Europejskiej.


Po części oficjalnej i odprowadzeniu Sztandaru Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach - nadeszła pora na finał konkursu, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Na konkurs napłynęło wiele prac związanych z tematem. Część z nich były to prezentacje multimedialne, stworzone w zespołach uczniów gimnazjum zafascynowanych fizyką. Jednak warto zaznaczyć, że wiele spośród nich wychodziło dalej, prezentując także przestrzenne modele swoich pomysłów: ekologiczne farmy korzystające z ogrzewania geotermalnego, wzgórza pokryte elektrowniami wiatrowymi, domy o dachach z baterii solarnych, a wreszcie działające modele wykonujące pracę „z niczego”. Jury pierwszego etapu, w skład którego weszli wykładowcy Politechniki Częstochowskiej:

 • Pan prof. dr hab. inż. Andrzej RUSEK,

 • Pan prof. dr hab. inż. Tomasz POPŁAWSKI,

 • Pan dr inż. Marek KURKOWSKI ,

miało „twardy orzech do zgryzienia”. Udało się jednak wybrać pięć prac, które zostały zakwalifikowane do ścisłego finału. Do rywalizacji w czasie finału zostały zakwalifikowane następujące zespoły:


 1. Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego
  w Bojszowach - Maciej Ficek, Daniel Jędrzejczak,

 2. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
  w Lędzinach – Adrain Siwek, Sebastian Denuszek, Paweł Pientka,

 3. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie – Julia Mikunda, Magdalena Krakowiecka, Szymon Miszczak,

 4. Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach – Róża Brzeska, Robert Kubica,

 5. Gimnazjum nr 2 w Bieruniu – Kornelia Miernik, Szymon Nowak, Mateusz Myalski.

Jury postanowiło również wyróżnić dwie prace:

 1. za innowacyjny pomysł – Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach: Bartosz Bok i Dawid Piechota,

 2. za prezentację – Gimnazjum im. Karola Miarki w Chełmie Śląskim: Monika Horst, Adam Szwedor, Kamil Hochuł

Zadaniem każdego zespołu zakwalifikowanego do finału konkursu było zaprezentowanie swojej pracy finałowej. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek finałowych czuwało Jury w składzie:

 • Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski,

 • Pan dr inż. Marek Kurkowski,

 • Pan Krzysztof Żogała.

Po zakończonych pokazach Jury udało się na naradę, natomiast goście mieli okazję obejrzeć stoiska prezentujące zawody, w których kształci nasza szkoła. Stoiska zostały przygotowane przez uczniów PZS w Lędzinach. W czasie przerwy można było również zobaczyć modele urządzeń pozyskujących czystą energię przygotowanych przez uczestników konkursu. Po przerwie nadeszła najmilsza chwila finału – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Decyzją Jury:

I miejsce zajął zespół z Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach: Maciej Ficek, Daniel Jędrzejczak,


II miejsce – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Lędzinach: Adrian Siwek, Sebastian Denuszek, Paweł Pientka,


III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Bieruniu: Kornelia Miernik, Szymon Nowak, Mateusz Myalski.

Wyróżnienie Grand Prix za najlepszy model urządzenia pozyskującego czystą energię przypadło zespołowi z Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach: Bartoszowi Bok i Dawidowi Piechota.


Po wręczeniu cennych nagród laureaci wraz z zaproszonymi gośćmi zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor jeszcze raz podkreślając, jak ważnym zagadnieniem jest ochrona środowiska naturalnego. Zapewniła również, że zakończony konkurs był pierwszym z cyklu, który na stałe wpisze się w działalność naszej szkoły.


Serdeczne podziękowania składamy na ręce naszych sponsorów, dzięki którym nagrody były bardzo atrakcyjne:

 • Politechnika Częstochowska,

 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach,

 • Wod-Dan Daniel Grab,

 • Agencja Ochrony „Ziemowit”,

 • PZS w Lędzinach,

 • Telnet System w Lędzinach,

 • Maria Nowak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej,

 • M – logistic Tychy.

Drodzy gimnazjaliści!

Zapraszamy Was za rok do tak niezwykłego przedsięwzięcia!

O ochronie naszego środowiska warto zawsze pamiętać.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij