• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi

2021-09-29

 

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta Lędziny jeszcze do 18 października 2021 r. można wnosić swoje uwagi do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Uwagi mogą wnosić nie tylko radni, ale również wszyscy mieszkańcy. Uwaga do projektu zmian „Studium…” powinna zostać skierowana do Burmistrza Miasta Lędziny i zawierać dane osoby lub instytucji zgłaszającej oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

To już ostatnia możliwość dokonania zmian w tym dokumencie. Był on wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 7 do 27 września 2021 r,. 20 września, odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych dokumentach. Teraz rozpatrywane i uwzględniane są uwagi mieszkańców. Warto z tego prawa skorzystać, tym bardziej, że aktualizacja „Studium…” będzie kosztowała gminę Lędziny 120 000 zł. Byłoby więc wskazane, aby uwzględniało ono oczekiwania jak najszerszego grona mieszkańców.

 

Ostateczną decyzję dotycząca przyjęcia tego dokumentu podejmie Rada Miasta po zakończeniu całej procedury konsultacyjnej z mieszkańcami.

 

Pełna treść obwieszczenia wraz z dokumentami źródłowymi dostępna jest na BIP-ie.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov