• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Działki budowlane na sprzedaż

2022-08-17

Działki położone są w północno-wschodniej części miasta Lędziny w obrębie Smardzowice w rejonie ul. Zacisze. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione, rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przedmiotowe działki są niezabudowane i nieogrodzone. Kształt działek zbliżony do prostokąta.

Działki oznaczone na mapie położone w Lędzinach w rej. ul. Zacisze są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą nr XLI/297/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach, który ustala dla przedmiotowego terenu przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Informacje dodatkowe:
- działki o powierzchni od 802 m2 do 1079 m2,
- sprzedaż w trybie przetargów nieograniczonych,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 216-65-11 wew. 136
- adres mailowy: k.kopec@ledziny.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov