• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego - Gmina składa wnioski na inwestycje

2020-12-17

Szanowni Mieszkańcy,

Pragniemy Państwa poinformować, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem gminy mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski. Nabór wniosków trwa od 10 grudnia do 28 grudnia 2020 r. 

 

Lędziny również skorzystają z kolejnej możliwości na pozyskanie funduszy. Burmistrz Miasta Lędziny złożyła wniosek na dofinansowanie projektu “Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach” w kwocie około 3 mln zł w ramach dostosowania budynku do nowych wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

O tym jakie 2 pozostałe wnioski zostaną zgłoszone zdecyduje Rada Miasta Lędziny.

 

Poniżej przedstawiamy inwestycje, które posiadają dokumentację projektową i zostały zaprezentowane Radzie Miasta Lędziny.

 

Lp.

Nazwa

Szacowane koszty inwestycji

1

Adaptacja pomieszczeń ORS "Cerntrum" - (PGK "Partner")

1 845 000,00

2

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Jagiellońska, Miłosza, Trójkątna (PGK "Partner")

2 742 109,11

3

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego ulic: Lipowej, Ułańskiej, Murckowskiej, Wygody

2 600 000,00

4

Montaż 2 instalacji fotowoltaicznych na ORS "Centrum" (PGK "Partner")

500 000,00

5

Remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - kolektory doprowadzające ścieki do oczyszczalni "Ziemowit" *PGK "Partner")

3 690 000,00

6

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Murckowska - boczna (PGK "Partner")

953 809,65

7

Modernizacja oczyszczalni "Hołdunów" - (PGK "Partner")

15 375 000,00

8

ORS "Centrum" budowa całorocznego, zadaszonego skate parku (PGK "Partner")

500 124,00

9

Remont i modernizacja dzwigów windowych w ORS "Centrum" (PGK "Partner")

450 000,00

10

Rozbudowa i modernizacja PSZOK ("Ekorec")

1 100 000,00

11

Budowa chodnika oraz oświetlenia parkowego od ul. Mickiewicza do ul. Fredry (ścieżka przez lasek)

530 070,00

12

Przebudowa drogi ul. Fredry

6 937 091,87

13

Przebudowa stadionu MKS Lędziny

15 204 912,38

14

Budowa systemu monitoringu miejskiego

720 822,71

15

Zakup śmieciarek ("Ekorec")

1 600 000,00

16

Budowa budynku biurowo-socjalnego ("Ekorec")

900 000,00

17

Budowa drogi ul. Hołdunowska "boczna" z włączeniem do ul. Gwarków

3 652 578,18

18

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

2 610 000,00

19

Budowa sieci kanalizacyjnej Ratusz-Świnowy (PGK "Partner")

7 040 000,00

20

Kompleksowa modernizacja ORS "Centrum" (PGK "Partner")

8 906 000,00

21

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew

2 888 227,45

22

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

3 001 000,00

23

Budowa sieci kanalizacji ul. Reymonta, Ratusz, Spacerowa etap VII

ok. 2 800 000

24

Budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego etap IV

ok. 300 000

25

Budowa sieci kanalizacji ul. Reymonta, Ławecka etap V.

ok. 470 000

26

Budowa sieci kanalizacji ul. Spacerowa etap II.

ok. 450 000

27

Budowa sieci kanalizacji ul. Reymonta, Ławecka etap I.

ok. 1 500 000

28

Budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Ławeckiej (etap III)

ok. 700 000

29

Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków (etap II od ul. Gwarków do skrzyżowania)

ok. 550 000

30

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej

ok. 500 000

31

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowców

ok. 400 000

32

 

 

Przebudowa ul. Reymonta, w tym:

 

część drogowa+oświetlenie

ok. 1 700 000

kanalizacja deszczowa

ok. 2 500 000

33

Przebudowa drogi ul. Goławieckiej bocznej w zakresie budowy oświetlenia

ok. 30 000

34

Przebudowa dróg publicznych ul. Wygody w zakresie budowy efektywnego oświetlenia drogowego

ok. 240 000

35

Budowa chodnika   - ul. Ekonomiczna od ul. Lewandowskiej do ul. Grunwaldzkiej

ok. 220 000

36

 

 

 

 

Przebudowa chodnika i oświetlenia od ul. Mickiewicza do ul. Freedry (ścieżka przez lasek), w tym

ok. 550 000

1. odcinek od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy - budowa chodnika

ok. 150 000

2. odcinek od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy - budowa oświetlenia

ok. 100 000

2. Osrodek Zdrowia - Fredry - chodnik

ok. 120 000

2. Ekonomiczna-Fredry - oświetlenie

ok. 180 000

37

Przebudowa ul. Murckowskiej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

ok. 450 000

38

Przebudowa drogi ul. Lipowej i Gronowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

ok. 780 000

39

Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w zakresie budowy chodnika oraz remontu zjazdów (od ul. Fredry do ul. Ekonomicznej)

ok. 300 000

40

Przebudowa ul. Ułańskiej zakresie budowy oświetlenia ulicznego

ok. 870 000

41

Monitoring miasta

ok. 730 000

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov