• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dowody osobiste z odciskami palców

2 listopada 2021

Wymóg osobistego stawiennictwa

Od 08 listopada 2021r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistej wizyty w urzędzie miasta. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

 

Wnioski dla dzieci do 12 roku życia będzie można składać w urzędzie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem usługi na stronie www.gov.pl. Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty osoby składającej wniosek (rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd lub kurator). Osoba, która ukończyła 12 rok życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu.

Terminy ważności nowych dowodów

Zmienią się także terminy ważności nowych dowodów w zależności od wieku posiadacza tego dokumentu. Dowody wydawane osobom, które nie ukończyły 12 roku życia będą ważne 5 lat od daty wydania. Dowody wydawane osobom, które ukończyły 12 rok życia – 10 lat. W przypadku chwilowego braku możliwości pobrania odcisków palców, dowód będzie wydawany na okres 12 miesięcy.

 

Mobilna stacja urzędnika

W przypadku osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które nie mogą dotrzeć do Urzędu, zostanie wdrożone nowe rozwiązanie – mobilna stacja urzędnika. Przedstawiciel Urzędu – po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku - uda się do miejsca pobytu obywatela i wszystkie formalności związane z dowodem osobistym zostaną załatwione bez wychodzenia z domu.

 

Skąd wynikają te zmiany

Wdrożenie zmian podyktowane jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. 

 

 

Ważność dotychczasowych dowodów

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymieniać ich na nowe.

 

 

 

Nowy e-dowód, tak jak dotychczas, będzie zawierał certyfikaty:

  • Certyfikat potwierdzenia obecności – znajduje się w każdym dowodzie; nie wymaga kodu PIN.
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – znajduje się w dowodzie każdej osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wymaga 4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1).
  • Certyfikat podpisu osobistego (nie jest obowiązkowy) – za zgodą posiadacza dowodu, umieszczany jest w dokumencie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w dowodach osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, jeśli zgodę wyrazi rodzic, opiekun lub kurator. Nowością w przypadku tego certyfikatu jest to, że osoba która składa wniosek o wydanie dowodu nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin – samodzielnie (bez rodzica) może wyrazić zgodę na ten certyfikat. Użycie certyfikatu podpisu osobistego wymaga 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 2).

 

 

W e-dowodzie jest również przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zaimplementowanie tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov