2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-25
Wybory Samorządowe 2018
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2018-10-02
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Dotknąć wspólnej historii, czyli wycieczka lędzinian do Miechowa i Racławic

2016-09-26

W sobotę, 24 września grupa sześćdziesięciu lędzinian, a wśród nich Burmistrz Krystyna Wróbel, wyruszyła na wycieczkę do Miechowa i Racławic. Głównym organizatorem wycieczki był Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Był to wyjazd historyczno -krajoznawczo - regionalny.

Klemens Jaksa z Miechowa to w zasadzie pierwsza postać historyczna, która pojawia się w najstarszych zapiskach obok nazwy Lędziny. To w kronikach Jana Długosza po raz pierwszy można znaleźć zapis, mówiący o tym, że około roku 1150 Lędziny należały do Jaksy z Miechowa, bardzo możnego i majętnego rycerza - magnata.
 
 
W wyniku wspólnych działań koła historycznego i koła turystycznego, pod patronatem i przy pomocy organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, udało się zrealizować 24 września wyjazd do Miechowa i Racławic. Jako, że najlepiej do ludzi trafiają informacje, które docierają do nich przy okazji zwiedzania, w zamyśle pomysłodawców wyjazdu chodziło o przybliżenie początków naszej historii właśnie w terenie. W końcu nie na darmo się twierdzi, że podróże kształcą.
 
 
Na zakończenie ubiegłego sezonu działalności kół zainteresowań zorganizowano wycieczkę do Staniątek i Niepołomic. To do żeńskiego klasztoru zakonu św. Benedykta w Staniątkach pod Krakowem, w latach 1242 do 1555 należały ówczesne Lędziny. Czerwcowa wycieczka na tyle zaciekawiła uczestników, że tym razem postanowiono udać się w miejsce sięgające jeszcze wcześniejszego okresu, a zarazem pierwszego spisanego.
 
 
Sześćdziesięcio osobowa grupa lędzinian, sobotnią eskapadę rozpoczęła od zwiedzania z przewodniczkami Muzeum Ziemi Miechowskiej, by potem udać się do pięknej Bazyliki kolegiackiej Grobu Bożego. To właśnie obecna bazylika jest miejscem, w którym w roku 1162 założony został klasztor Bożogrobców w Miechowie.
 
 
Lędzinianie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych opowieści zarówno o samym Jaksie, o początkach zakonu jak i o poszczególnych najcenniejszych zabytkach w muzeum i bazylice, z kopią Bożego Grobu włącznie. Kolejnym miejscem do którego udali się wycieczkowicze - choć nie związane bezpośrednio z historią Lędzin, ale mające patriotyczne znaczenie w historii Polski - były pola na których rozegrała się bitwa pod Racławicami. Chociaż był to moment, kiedy chwilowo załamała się pogoda, grupa śmiałków wdrapała się na Kopiec Kościuszki, skąd wielki naczelnik Tadeusz dowodził swoimi wojskami. Potem jeszcze przyszła pora na wspólne zdjęcia przy monumentalnym pomniku postaci będącej symbolem waleczności i męstwa, Wojciecha Bartosa Głowackiego, zdobywcy carskiej armaty.
 
 
 
O ile większość uczestników wycieczki miała już okazję w życiu widzieć Panoramę Racławicką we wrocławskiej Rotundzie, to wizyta w Niezwojowicach dla wszystkich była czymś nowym. Jest to miejsce, w którym znajduje się obrotowa duża makieta bitwy pod Racławicami, a narratorem jest Andrzej Seweryn. Miejsce to powstało z pasji członków jednej rodziny, gdzie bez 
zeszytu i książki można skutecznie edukować. Pomysłodawcą makiety, jako prezent dla swojego wnuczka, był Janusz Król, zaś kustoszem jest jego córka Agnieszka.
 
 
W niezwykłej rodzinnej atmosferze każdy znalazł coś dla ciała i ducha bo w zachwyt wprowadzały nie tylko piękne  obrazy przy okazji warsztatów XII ksiąg "Pana Tadeusza", czy edukacyjny wykład pszczelarski, ale także lokalne przysmaki. W drodze powrotnej zastanawiano się już nad kolejną terenową lekcją historii.
 
 
 
Jeżeli tylko taka formuła edukacji przypadnie uczestnikom do gustu, to takie formy działania na stałe zagoszczą w ofercie lędzińskiego MOK - u.
 
 
(tekst: Bogusław Żogała)
 
 
 
 
Więcej zdjęć z wycieczki znajduje się w dziale FOTOGALERIA,
w zakładce IMPREZY W MIEŚCIE:
 
 
2056.jpg
77513.jpg
73314.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij