• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dofinansowanie placu wodnego przy basenie odkrytym

2020-12-16

Szanowni Mieszkańcy, 

Pragniemy Państwa poinformować, że dnia 30 września złożyliśmy 23 wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Złożone wnioski opiewały na kwotę prawie 85 mln zł. 

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogły złożyć dowolną liczbę wniosków, dlatego też gmina złożyła aż 23 projekty. O tym, który projekt zostanie dofinansowany decydowała komisja konkursowa. W ramach konkursu otrzymaliśmy 1 milion złotych na dofinansowanie zadania pod nazwą “Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym”, który ma powstać przy basenie odkrytym przy ul. Stadionowej. 

 

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą posłużyć do sfinansowania inwestycji w całości bez wkładu własnego gminy, czyli budowa placu wodnego nie będzie kosztować gminy “ani grosza”. Czy gmina będzie realizować budowę wodnego placu zabaw zdecyduje Rada Miasta Lędziny. Warto podkreślić, że pozyskane z funduszu pieniądze mogą być wykorzystane tylko na konkretne zadanie, na które zostały przyznane przez komisję konkursową. 

 

Poniżej przedstawiamy tabelę z projektami, na które zostały złożone wnioski. 

lp

nazwa

szacowane koszty inwestycji

kwota wnioskowanych środków

1

Adaptacja pomieszczeń ORS "Centrum" - (PGK "Partner")

1 845 000,00

1 845 000,00

2

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Jagiellońska, Miłosza, Trójkątna (PGK "Partner")

2 742 109,11

2 742 109,11

3

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego ulic: Lipowej, Ułańskiej, Murckowskiej, Wygody

2 600 000,00

2 340 000,00

4

Montaż 2 instalacji fotowoltaicznych na ORS "Centrum" (PGK "Partner")

500 000,00

500 000,00

5

Remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - kolektory doprowadzające ścieki do oczyszczalni "Ziemowit" *PGK "Partner")

3 690 000,00

3 690 000,00

6

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Murckowska - boczna (PGK "Partner")

953 809,65

953 809,65

7

Modernizacja oczyszczalni "Hołdunów" - (PGK "Partner")

15 375 000,00

15 375 000,00

8

ORS "Centrum" budowa całorocznego, zadaszonego skate parku (PGK "Partner")

500 124,00

500 124,00

9

Remont i modernizacja dzwigów windowych w ORS "Centrum" (PGK "Partner")

450 000,00

450 000,00

10

Rozbudowa i modernizacja PSZOK ("Ekorec")

1 100 000,00

1 100 000,00

11

Budowa chodnika oraz oświetlenia parkowego od ul. Mickiewicza do ul. Fredry (ścieżka przez lasek)

530 070,00

530 070,00

12

Przebudowa drogi ul. Fredry

6 937 091,87

6 937 091,87

13

Przebudowa stadionu MKS Lędziny

15 204 912,38

15 204 912,38

14

Budowa systemu monitoringu miejskiego

720 822,71

720 822,71

15

Budowa wodnego placu zabaw "Zalew"

1 151 658,00

1 151 658,00

16

Zakup śmieciarek ("Ekorec")

1 600 000,00

1 600 000,00

17

Budowa budynku biurowo-socjalnego ("Ekorec")

900 000,00

900 000,00

18

Budowa drogi ul. Hołdunowska "boczna" z włączeniem do ul. Gwarków

3 652 578,18

3 652 578,18

19

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

2 610 000,00

2 349 000,00

20

Budowa sieci kanalizacyjnej Ratusz-Świnowy (PGK "Partner")

7 040 000,00

6 400 129,00

21

Kompleksowa modernizacja ORS "Centrum" (PGK "Partner")

8 906 000,00

7 792 640,00

22

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew

2 888 227,45

2 888 227,45

23

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

3 001 000,00

3 001 000,00

 

ogółem

84 898 403,35

82 624 172,35

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov