• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Clemensy znów w Piaście

2014-03-25

Staje się już tradycją, że uroczysta część sesji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, której głównym punktem programu jest honorowanie osób bądź grup osób szczególnie zasłużonych dla kultury i sztuki w naszym powiecie, odbywa się w lędzińskiej sali widowiskowo-kinowej Piast. Otrzymują oni tu doroczne nagrody starosty zwane popularnie Clemensami. Oprócz radnych powiatowych, w czwartkowy wieczór,  20 marca, w sali Piast zgromadzili się tegoroczni laureaci wspomnianej nagrody, ich laudatorzy, laureaci poprzednich edycji Clemensów, przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu oraz inni goście zaproszeni przez organizatorów.

Otwierając tę uroczystość przewodniczący RP, Józef Berger, przypomniał, że statuetka Clemensa (autorstwa bieruńskiego artysty Romana Nygi) nawiązuje do postaci świętego męczennika papieża Klemensa, pod którego wezwaniem jest zabytkowy kościół na Klemensowej Górce w Lędzinach, a także do postaci kapłana Klemensa, który według legendy (odnotowanej przez Karola Miarkę w jego powieści „Górka Klemensowa”) miał zaprowadzić w naszym rejonie chrześcijaństwo w obrządku łacińskim. – Statuetka Clemensa symbolizuje ciągłość rodzimej kultury i tradycji. W naszym powiecie szczerze honorujemy tych, którzy tę misję realizują w swych działaniach i twórczości – podkreślił.

Starosta Bernard Bednorz zacytował między innymi Louisa Nizera, amerykańskiego pisarza i prawnika : „Człowiek pracujący rękoma to robotnik, człowiek pracujący rękoma i umysłem to rzemieślnik, a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to artysta”. Mówił też, że kultura zajęła istotne miejsce w działaniach naszego samorządu. – Chcemy, ażeby ten stan rzeczy został utrzymany. Mamy nowe pomysły, które będziemy się starać zrealizować według naszych możliwości, głównie finansowych – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

Clemensy AD’2013 decyzją kapituły pod przewodnictwem starosty Bednorza otrzymali : Urszula Figiel-Szczepka, malarka  z Imielina w kategorii Clemens Pro Arte, czyli za osiągnięcia w twórczości artystycznej, Orkiestra Dęta KWK „Piast” w Bieruniu w kategorii Clemens Pro Cultura – za upowszechnianie kultury oraz dr Jan Czempas, ekonomista, publicysta, społecznik i działacz samorządowy z Bierunia w kategorii Clemens Pro Publico Bono – za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr.

Wcześniej zebrani wysłuchali laudacji na cześć wymienionych laureatów. Krystian Hadasz, dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich stwierdził między innymi, że obrazy Urszuli Figiel-Szczepki, absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz podyplomowego studium grafiki komputerowej w Instytucie Sztuki UŚ – Filii w Cieszynie, są swoistą kontemplacją „ogrodu świata”, z jego nieskończonością barw, półcieni, delikatnego szumu drzew i strumieni, przedzieraniem się promieni słonecznych przez „witraże” liści i kwiatów. – Jedno jest bezsprzeczne, to sztuka czerpiąca z dokonań starych mistrzów, pełna metafizycznego spokoju i spojrzenia na świat z punktu widzenia wieczności – podkreślił.

Z kolei Jan Jarczyk, prezes Chóru Męskiego „Żaby” w Chrzanowie, przypomniał dokonania i zasługi Orkiestry Dętej KWK „Piast” w Bieruniu. Powstała ona w 1975 roku, a jej pierwszym dyrygentem był Bolesław Gwer. Aktualnie, od roku 2003, orkiestra kieruje  Andrzej Sapiński i tworzy ją 47 muzyków, głównie z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W dorobku tej orkiestry jest wiele cennych nagród i wyróżnień, a do najważniejszych należą : I miejsce w VII Przeglądzie Górniczych Orkiestr Dętych, zorganizowanym w 1988 roku przez Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Górnicze, Nagroda Złote Liście Łazisk w III Ogólnopolskiej Rewii Orkiestr Dętych w 1997 roku czy I miejsce w latach 1995-96 w Przeglądach Orkiestr Dętych Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. Orkiestra uświetnia swoimi występami mnóstwo uroczystości i wydarzeń, zarówno o charakterze  miejskim czy parafialnym, jak i powiatowym oraz regionalnym.

Laudację na cześć dr. Jana Czempasa wygłosił dr hab. prof. UŚ, Zbigniew Kadłubek. Na wstępie zacytował Arystotelesa : „Prawość jest sprawiedliwością nie objętą żadnymi przepisami prawa” oraz Cycerona : „… cnota jest zawsze wolna, zawsze niezwyciężona; w przeciwnym razie nie ma cnoty”. Wydaje mi się, że te cytaty oddają w lakonicznej formie, ale bardzo celnie, nie tylko charakter czy postępowanie Pana Jana, ale wręcz jego osobowość. W swoim bardzo pięknym, a zarazem wzniosłym tekście laudator wymienił szereg różnych ról pełnionych przez laureata, ale także wiele przymiotów jego osobowości. Zastrzegając się, że to nie jest pusta retoryka, określa go między innymi Mężem Prawym, wielkiej klasy Dialogistą, Człowiekiem Daru, marzycielem liczb, a przede wszystkim pitagorejczykiem, któremu leży na sercu dobro wspólne, czyli po łacinie – publicum bonum. Dla formalności dodajmy tylko, że dr Jan Czempas jest absolwentem Wydziału Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie pracuje od 1970 roku.

Serdeczne gratulacje laureatom złożył ks. kanonik dr Józef Przybyła z Lędzin, a następnie włodarze powiatu i gmin, rodziny, przyjaciele, znajomi. W części artystycznej wystąpiła orkiestra – laureat z kopalni „Piast”. Można było też zwiedzić okolicznościową wystawę dorobku i sukcesów laureatów urządzoną w holu lędzińskiego ratusza.

Mirosław Leszczyk

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov