• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budżet Obywatelski na 2021 rok – Inwestycje w trakcie realizacji

29 listopada 2021

Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lędzinach, które w ubiegłym roku cieszyły się największą popularnością wśród mieszkańców są już w trakcie realizacji. Ze względu na niepodjęcie przez Radę Miasta budżetu na 2021 rok ich realizacja musiała zostać przesunięta.

W marcu br. Rada Miasta Lędziny nie przyjęła projektu budżetu zaproponowanego przez Burmistrz Miasta Lędziny – Krystynę Wróbel, w którym były zabezpieczone środki na realizację Budżetu Obywatelskiego. Kompetencje radnych przejęła Regionalna Izba Obrachunkowa, która w budżecie na 2021 rok nie przeznaczyła żadnych środków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dopiero na wniosek Burmistrza Miasta, podczas Sesji w dniu 30 września 2021 roku, radni wyrazili zgodę na przesunięcie środków na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego.

 

Projekty, które zwyciężyły w ubiegłorocznym głosowaniu to:

  1. Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Projekt nr 1 pod nazwą „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach
(ul. Lipowa)”:

W ramach inwestycji przy obecnym placu zabaw przy ul. Lipowej 61 w Lędzinach zagospodarowano teren zielony poprzez wykonanie nowych nasadzeń, a bieżąca zieleń poddana została konserwacji (przycięcie konarów drzew). Na placu zabaw zamontowano oświetlenie solarne, a w najbliższym czasie zamontowane zostaną także nowe urządzenia (bujaki, zestaw sprawnościowy) wraz z bezpieczną nawierzchnia. Dodatkowo na placu zabaw zostanie zamontowane ogrodzenie od strony drogi bocznej ul. Lipowej, którego ukończenie planuje się jeszcze w tym roku. Obecna mała architektura i urządzenia zabawowe zostaną odnowione. Również istniejąca altana zostanie odmalowana i naprawiona po aktach wandalizmu.

 

 

  1. Okręg nr 2 – Lędziny

Projekt nr 4 pod nazwą „Dobra szkoła – to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki
w Lędzinach (ul. Paderewskiego)”:

Większa część sprzętu do doposażenia pracowni Chemicznej, Fizyki, Biologicznej, Geograficznej, Przyrodniczej została dostarczona. W salach pojawiły się między innymi nowe stoły, sprzęt laboratoryjny, ława optyczna, siłomierz, mikroskopy, globus indukcyjny, mapy, stacja pogodowa czy model szkieletu człowieka. Zostały zamontowane także dwa monitory interaktywne w pracowniach placówki. W najbliższych dniach w salach pojawią się także pozostałe sprzęty, m.in. Mikroskop demonstracyjny, walizka doświadczalna do optyki, czy zestaw szkła laboratoryjnego.

 

  1. Okręg nr 3 – Hołdunów

Projekt nr 9 pod nazwą „Bezpieczne Dziecko Bezpieczne Centrum Integracji i Kultury
(ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)”

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ułańskiej poprzez odgrodzenie placu od strony pól uprawnych, a także zamontowano panele ogrodzeniowe od strony ul. Ułańskiej. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano monitoring Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, zamontowano 20 kamer o wysokiej rozdzielczości obejmując cały teren wokół szkoły oraz korytarze wewnątrz budynku. Do końca grudnia zostanie wykonana wiata rowerowa. Planowana wiata zapewni miejsca postojowe dla ponad 50 rowerów, prace w tym temacie zostały już rozpoczęte.  

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov