2018-11-16
Szanowni Mieszkańcy
2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S1 przypieczętowana

2017-03-25

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy II (Mysłowice) - Suchy Potok (Bielsko-Biała). Jest to bardzo ważny krok  na drodze do realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji. (Więcej)

 

5 grudnia 2016 roku Minister Andrzej Adamczyk wystosował do Jacka Bojarowicza, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismo (sygnatura DDP.II.453.2015.mz. 31) o następującej treści:

 

„Szanowny Panie Dyrektorze,

Uprzejmie informuję, że działając w oparciu o zasady Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Minister Rozwoju i Finansów uzgodnił pod kątem finansowym skierowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

  • Budowy drogi S1 Bielsko-Biała – gr. państwa (tzw. obejście Węgierskiej Górki);
  • Budowy drogi S1 Pyrzowice-Kosztowy, odc. Podwarpie-Dąbrowa Górnicza (przebudowa drogi krajowej nr 1);
  • Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała

W związku z powyższym, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) proszę o podjęcie koniecznych kroków w celu realizacji inwestycji, tak by możliwe było zakończenie ich budowy zgodnie z zakładanymi harmonogramami.

1. S1 Bielsko-Biała – gr. państwa (tzw. Obejście Węgierskiej Górki) – w III kw.2020 r.;

2. Budowy drogi S1 Pyrzowice-Kosztowy, odc. Podwarpie-Dąbrowa Górnicza (przebudowa drogi krajowej nr 1) do końca II kw. 2021 r.;

3. S1 Kosztowy – Bielsko-Biała – do końca 2022r.”.

 

 

Jest to konkretna deklaracja, z której wynika, że za pięć i pół roku drogą ekspresową S1 mieszkańcy powiatu bieruńsko – lędzińskiego będą mogli przejechać do granicy Czech, a stamtąd do Pragi, a także w przeciwnym kierunku, aż do Warszawy. Czas takiego przejazdu nie powinien trwać dłużej niż 3 godz.

 

 

15 marca 2017 r. podpisany został Program Inwestycji dla budowy S1 Kosztowy II (Mysłowice) – Suchy Potok (Bielsko-Biała). Inwestycja ta  znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Dowiedz się więcej

 

 

 

 

Przewidywany harmonogram realizacji zadania przedstawia się następująco:

 

- Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji –     II kw. 2018r.

- Planowana data podpisania umowy z wykonawcą – III kw. 2019r.

- Planowana data zakończenia robót – IV kw. 2022r.

- Planowana data podpisania umowy na  nadzór – III kw. 2019r.

 

Harmonogram ten ma szansę być  zrealizowany przy założeniu, że decyzja środowiskowa uzyska walor ostateczności w I kw. 2017r.

 

 

 

Warto podkreślić, że o budowę tego fragmentu ekspresówki władze naszego powiatu i poszczególnych jego gmin zabiegały przez kilka lat. Co wydarzyło się w tej sprawie do tej pory?

 

12 czerwca 2015 roku złożony został wniosek do Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowej. We wniosku tym rekomendowany został wariant E zgodnie z którym droga S1 połączy Bielsko-Białą z Mysłowicami przez gminy: Brzeszcze, Bestwina, Miedźna, a następnie przez powiat bieruńsko – lędziński. Wariant ten zakłada również budowę 10-kilometrowej dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia, a także osobnej 4-kilometrowej obwodnicy Bierunia.

 

W kwietniu 2016 roku burmistrz Krystyna Wróbel wraz z innymi samorządowcami naszego regionu odbyła podróż do Warszawy by spotkać się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z Podsekretarzem Stanu Jerzym Szmitem oraz Dyrektorem Departamentu Dróg Publicznych Jarosławem Waszkiewiczem i omówić możliwie najszybszy termin rozpoczęcia inwestycji. (Dowiedz się więcej)

 

W czerwcu 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla 40-kilometrowego odcinka drogi S1: Bielsko-Biała – Mysłowice Kosztowy według wariantu E. Na przeszkodzie stanęły jednak cztery odwołania, w tym dwa złożone przez organizacje ekologiczne, a dwa przez osoby prywatne. RDOŚ w Katowicach przekazała odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dwóch transzach, w dniach: 19 lipca 2016 roku oraz 9 sierpnia 2016 roku. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie rozpoczęła do chwili obecnej  postępowania odwoławczego.

 

7 listopada 2016 roku Program Inwestycyjny został przekazany do centrali drogą elektroniczną.

 

5 grudnia 2016 roku w Bielsku-Białej Premier Beata Szydło podpisała porozumienie w sprawie skierowania do realizacji ostatniego odcinka drogi ekspresowej S1.

(Dowiedz się więcej)

 

15 marca 2017 roku Program Inwestycyjny dla budowy brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 został podpisany.

 

 

Długość odcinka drogi ekspresowej S1 Kosztowy (Mysłowice) - Suchy Potok (Bielsko-Biała) to 39,71 km. Koszt wszystkich robót wyniesie 3 mld 570 mln zł. 

 

 

Dowiedz się więcej na temat harmonogramu budowy S1

 

 

 

mib.jpg
18s1.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij