2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Biblioteka jest już otwarta!

2010-11-18

16 listopada o godz. 12.00 po generalnym remoncie odbyło się uroczyste otwarcie, centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kontnego 86. Otwarcia dokonali Dyrektor Biblioteki Joanna Wicik oraz Burmistrz Wiesław Stambrowski.

 W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Bernard Bedorz, Instruktor Działu Metodycznego Biblioteki Śląskiej Agnieszka Grefkowicz, przedstawiciele firmy „Mazur" - Sławomir Mazur - szef firmy, mistrz budowlany Zbigniew Dopieralski, kierownik budowy Adam Janota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Figura, konserwator zabytków Anna Fabiańczyk, przedstawiciel Śląskiego Konserwatora Zabytków Anna Klejman (w jej zastępstwie była Magdalena Lachowska), przedstawiciele Urzędu Miasta Lędziny, Rady Miasta, przedstawiciele ościennych bibliotek publicznych, byli i obecni pracownicy biblioteki oraz osoby zaprzyjaźnione.

 

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem pamiątkowej tablicy, poświęconej pamięci proboszcza parafii św. Anny Henryka Głucha na skwerku miejskim. Odsłonięcia dokonał burmistrz Wiesław Stambrowski. Na tablicy widnieje napis „Dobroć jest to ciche czynienie tego, o czym inni mówią głośno". Tablica umieszczona jest na posadzonym wiosną „Dębie Henryka".

 

Następnie goście udali się do budynku Biblioteki gdzie Dyrektor Biblioteki Joanna Wicik przybliżyła gościom historię powstania biblioteki oraz podziękowała, wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia remontu. Podkreśliła, że ponowne otwarcie Biblioteki to zasługa wielu ludzi i ogromny sukces całego naszego miasta.

Osoby, które przyczyniły się do powstania tak wspaniałego obiektu otrzymały pamiątkową replikę płaskorzeźby przedstawiającą św. Michała Archanioła walczącego ze złem. Byli to Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Anna Klejman, inspektor nadzoru Krzysztof Basiaga, szef firmy „Mazur" Zbigniew Napieralski, Adam Janota, Mirosław Leszczyk, Dyrektor MOK Joanna Figura, sztukatorzy Jadwiga i Piotr Maksym, Architekt Wojciech Klasa, Jerzy Konieczny.

 

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli obejrzeć odnowioną Bibliotekę oraz wystawę ukazującą historię miasta i dzieje obiektu.  Efekt jest imponujący. Remont prowadzony przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta rozpoczął się w 2009r. W budynku wymieniono okna, gruntownemu remontowi została poddana więźba dachowa, zostało wykonane nowe pokrycie dachowe z dachówką ceramiczną oraz orynnowanie, odtworzono zdobienia i gzymsy na elewacji. Prawdziwa rewolucja w wyglądzie budynku nastąpiła za sprawą archiwalnych fotografii z początku XX wieku, które udało się uzyskać od lokalnej społeczności. Na ich podstawie zrekonstruowano sztukaterie i detale architektoniczne okien. Na uwagę zasługuje piękny rzeźbiony ganek przy wejściu od strony ul.Kupilasa z odtworzonymi historycznymi drzwiami.

 

Wnętrze budynku uległo całkowitemu przeobrażeniu zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym. Powstała nowa klatka schodowa, przebudowano część pomieszczeń, powstało nowe zaplecze sanitarne. Na szczególną uwagę zasługuje sala reprezentacyjna na piętrze budynku oraz centralna z sztukaterią sufitową oraz dębowo - jesionową posadzką. W pomieszczeniach na parterze odtworzono charakterystykę dla epoki kolorystykę ścian, wykonano sztukaterie i podano renowacji stolarkę drzwiową. Wokół budynku położono kostkę brukową i posadzono bukszpany.

 

Do końca tygodnia istnieje możliwość zwiedzenia budynku, jak również będzie miał miejsce cykl spotkań z pisarzami na początek z regionalistą Markiem Szołtysikiem.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij