2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Bezpłatna pomoc prawna w naszym powiecie

2016-09-29

Urząd Miasta informuje, że od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej  pomocy prawnej realizowany przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Uruchomienie takiej pomocy to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Mieszkańcy Lędzin mogą z takiej pomocy korzystać.

W powiecie bieruńsko-lędzińskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w następujących punktach:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu

- w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym w Lędzinach

- w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Bieruniu obsługiwany jest przez Fundację Lepszy Świat Dla Niepełnosrawnych, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert.

 

Punkt zlokalizowany w Lędzinach obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

 

Punkty są czynne przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które spełniają kryteria ściśle określone w ustawie. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

 

Bez zmian pozostaje punkt udzielania  porad prawnych dla mieszkańców naszego powiatu zlokalizowany w Starostwie Powiatowym przy ul. Św. Kingi 1 w Bieruniu, który czynny jest w każdy poniedziałek  od godz. 14.30 do godz. 16.30.

 

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego:

 

Punkt

Lokalizacja

Osoba świadcząca nieodpłatną pomoc prawną

Dni i godziny, w których udzielana jest pomoc prawna

1.

Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze w Lędzinach

ul. Lędzińska 24

43-140 Lędziny

 

Nr pokoju 101

Adwokat

Poniedziałek

Środa

Piątek

 (co drugi tydzień)

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

10.00 – 14.00

Radca prawny

Wtorek

Czwartek

Piątek

(co drugi tydzień)

8.30 – 12.30

8.30 – 12.30

10.00 – 14.00

2.

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Warszawska 168

43-155 Bieruń

 

Nr pokoju 27
(pierwsze piętro)

Aplikant radcowski

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 12.00

10.00 – 14.00

8.00 – 12.00

10.00 – 14.00

8.00 – 12.00

 

 

 

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny

 

 

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

 

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający, co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Dz. U. 2015 poz. 1255. 

 

 

Więcej informacji na stronie :

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij