• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ankieta dotycząca kierunku rozwoju komunikacji dla obszaru miasta Lędziny

2020-09-28

Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu poznanie Państwa opinii dotyczącej kierunku rozwoju komunikacji dla obszaru miasta Lędziny.

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

Ankieta dotyczy:


1. bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej 179 (tzw. „kolejka”) z drogami – ul. Hołdunowską i ul. Lędzińską (tzw. obwodnica),


2. powiązania węzła Olszyce z projektowaną obwodnicą,


3. projektowanych dróg lokalnych stanowiących istotne połączenie obejścia linii kolejowej 179 (tzw. kolejki) z ul. Lędzińską oraz połączenie ul. Lędzińskiej z ul. Pokoju dwoma rondami (tzw. łącznik) zapewniające możliwość skomunikowania nowych terenów inwestycyjnych.

 

Prosimy o przekazanie wypełnionej ankiety do tut. urzędu w terminie do 6 listopada 2020 r.:
- osobiście do skrzynki na korespondencję przy wejściu od strony Straży Miejskiej (bankomatu),
- e-mailem na adres um@ledziny.pl
- korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny)
- za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.ledziny.pl

FORMULARZ ONLINE

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov