2019-12-23
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Smardzowice, w rejonie ul. Ułańskiej, oznaczonej jako działka numer 2975/55 o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie sięw dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-08
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2020 styczeń

Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO - MASTER-ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.
2020-01-17

W należącym do MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Koncert "Walentynkowe splecione dłonie”
2020-01-17

Zapraszamy na koncert "Walentynkowe splecione dłonie”. Bilety w cenie 25 zł już do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Hołdunowska 39).

W sobotę 15 lutego w sali widowiskowej „Piast” zobaczymy gwiazdy TVS. Wystąpią Beata Mańkowska, Jacek Silski, Kola & Jula. W roli prowadzącego - Andrzej Miś.

Sprzedaż działki
2020-01-17

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku: PsVI.

Sprzedaż działki
2020-01-17

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2917, symbol użytku: RV.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
2020-01-15

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła właśnie rozpoczęcie X Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedsiębiorco pamiętaj!!!
2020-01-13

Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Lędziny do dnia 31 stycznia 2020 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub narachunek bankowy Urzędu Miasta w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Ferie w Bibliotece
2020-01-13
W czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi za darmo
2020-01-13

Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Zasady są analogiczne jak w roku ubiegłym. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.

Akcja „Bezpieczna Rodzina na drodze” już po raz szósty
2020-01-13

13 stycznia już po raz szósty została przeprowadzona akcja „Bezpieczna Rodzina na drodze” organizowana przez Świetlicę Socjoterapeutyczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach oraz funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Lędzinach.

Ferie Zimowe 2020 w Lędzinach
2020-01-13

Zobacz szczegółowy plan ferii zimowych oraz wydarzeń organizowanych w Lędzinach.

Bezpieczne Ferie Zimowe - Porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego
2020-01-10

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego podejmuje działania edukacyjne w ramach akcji ,,Bezpieczne Ferie 2020".
Celem akcji jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

O rozbudowie SP 1 z mieszkańcami
2020-01-10

Od września tego roku dzieci uczące się w oddziałach Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pokoju 29 w Lędzinach mają zostać przeniesione do wyremontowanego budynku szkoły przy ul. Paderewskiego 5. Miasto planuje przekształcić placówkę. Wątpliwości rodziców co do zakończenie inwestycji w terminie oraz dwuzmianowego systemu nauki rozwiano podczas zorganizowanego w środę 8 stycznia spotkania. W siedzibie szkoły wspólnie rozmawiali przedstawiciele władz miasta, wykonawcy, inspektor nadzoru i mieszkańcy.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych I/2020
2020-01-09

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu STYCZEŃ 2020 roku:

Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach
2020-01-09

Plan Ferii Zimowych z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach w dniach od 13 do 24 stycznia 2020 w godz. 11.00 - 13.00

Ferie Zimowe 2020 w Lędzinach
2020-01-09

"Zdrowa Zima 2020" III edycja. Harmonogram zajęć na okres 13.01 - 26.01.2020 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym "Centrum"

Informacja dla Mieszkańców
2020-01-09

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Przypominamy, iż termin VI raty 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 10 stycznia 2020 roku.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na indywidualne konto bankowe.

Gala Noworoczna w Lędzinach
2020-01-06

„Typ Niepokorny”, „Zostańmy razem” m.in. te znane przeboje zaśpiewał Jacek Stachursky, podczas pierwszej Gali Noworocznej.

Szopki Bożonarodzeniowe w Urzędzie Miasta w Lędzinach
2020-01-03

W Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach został zorganizowany KONKURS MIĘDZYGRUPOWY RODZINNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Informacja GUS
2020-01-03
erecepta - Czytelność. Mniej błędów. Większe bezpieczeństwo
2020-01-02

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

  • jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece
  • nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna
  • nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta
  • zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

Dowiedz się jak założyć profil zaufany

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij