2018-11-16
Szanowni Mieszkańcy
2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2018 listopad

Przedszkolaki uczciły 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
2018-11-20

W dniu 13 XI 2018 r. Przedszkolaki Miejskiego Przedszkola z O.I. Nr 1 w Lędzinach uczciły 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystej akademii z tej okazji wzięły udział wszystkie dzieci z przedszkola oraz zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele klas mundurowych z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 1 w Lędzinach zdobyło  II miejsce  w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA FOTOREPORTAŻ DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI p/t.: "Czym zachwyca twoja okolica"
2018-11-20

Pracę wykonały nauczycielki: Magdalena Hoppe - Obacz, Aldona Klimczyk, Aleksandra Śliwka.

Cieszymy się i gratulujemy!!!

Pracownia Św. Mikołaja zaprasza
2018-11-20

Sobota 8 grudnia na Placu Farskim odbędzie się spotkanie ze Św. Mikołajem, prezenty należy dostarczyć przed przedstawieniem. Szczegóły w Miejskim Ośrodku Kultury.

Akcja ZIMA
2018-11-20

Informujemy, że Akcję Zima 2018/2019 realizuje firma "EKOREC" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny.

Telefon kontaktowy do P. Krzysztofa Olender: 668 319 865 - osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy.

Adres email ekorec@poczta.onet.pl

Apel Straży Miejskiej - POMAGAJMY
2018-11-19

Straż Miejska w Lędzinach apeluje do Mieszkańców, którzy mają kontakt z osobami bezdomnymi aby w razie nadejścia mrozów nie pozostawali obojętni na ich los. Każdy przypadek przebywania bezdomnego na mrozie powinien być niezwłocznie zgłoszony straży miejskiej, policji lub innym służbom ratunkowym. Brak reakcji na takie sytuacje skutkować może śmiercią osoby bezdomnej.

Przerwy w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynków w dniu 15.11.2018
2018-11-15

Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy "Ziemowit" w Lędzinach informuje wszystkich odbiorców ciepła, zlokalizowanych przy ulicy Lędzińskiej i Kolonii Piast, o planowanej przerwie w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynków w dniu 15.11.2018 (czwartek) od godziny 7:00-14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-15

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych.

14 listopad Dzień Seniora
2018-11-14
Dziś jest Dzień Seniora
Celem Dnia Seniora jest propagowanie postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych, choćby zapewnienie im odpowiedniej opieki zdrowotnej. Z okazji święta w Polsce organizowane są nie tylko darmowe badania, ale i występy artystyczne. Dziś warto zadzwonić do swojej babci albo dziadka – na pewno się ucieszą...
W Lędzinach stanęły kosze na psie odchody
2018-11-14

Władze Lędzin w trosce o czystość zakupiły kosze na psie odchody. 15 pojemników, które pojawiły się w mieście, ma zachęcić mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-11-14

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. producencji rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

Mistrzostwa Lędzin Szkół o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny
2018-11-14

W Dniu 14.11.2018 odbyły się indywidualne mistrzostwa Lędzin Szkół o Puchar Burmistrza miasta Lędziny, których organizatorem był Klub Szachowy Górnik Lędziny a fundatorem nagród Burmistrz Miasta Ledziny. Zawodnicy rozegrali 7 rund po 10 minut na zawodnika. Sędziami Byli Prezes Klubu Szachowego Bogusław Dzierżak i Paweł Kwaśniewski.

Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Lędziny
2018-11-13

Postanowienie Nr DKT-0012-34/20/18

Komisarza Wyborczego w Katowicach I

 

Z dnia 8 listopada 2018r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Lędziny.

 

Narodowe Święto Niepodległości
2018-11-13

W dniu 11.11 o godzinie ️11:00 odbyła się Msza święta za Ojczyznę w rocznicę Odzyskania Niepodległości w Kościele rzymskokatolickim pw. św. Klemensa (po mszy świętej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weteranów Powstań Śląskich oraz przy obelisku Ufundowanym Ku Czci Pomordowanych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Wieczornica z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
2018-11-13

W dniu 11listopad na Placu Farskim odbyła się Wieczornica z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru "Akord" oraz zespołów "Lędzinianie" i "Radość". Utwory poetyckie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach.
Odbyło się również otwarcie wystawy fotograficznej Pani Lidii Loski pt. "Lędziny Moją Małą Ojczyzną". Poniżej fotorelacja z dzisiejszych obchodów.

Gratulujemy organizatorom!!

Uroczysta Msza Święta
2018-11-13

W dniu 11 listopad o godzinie 7:45, miała miejsce doroczna uroczysta masz święta w intencji członków i rodzin Koła Łowieckiego "Łabędź". Msza odbyła się przy leśnej Kapliczce w Błędowie. Mszę św. odprawił Ks. Proboszcz Marek Płaza.

Po mszy świętej, mśliwi wyruszyli na polowanie

II Miejski Bieg Niepodległościowy pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2018-11-13

13 listopada na terenie Ośrodka "Zalew" odbył się II Miejski Bieg Niepodległościowy. Uczestniczyło w nim 40 uczniów z lędzińskich szkół. Nagrody wręczyli: Burmistrza Miasta Lędziny oraz Senator Czesław Ryszka. Gratulujemy wszystkim, patriotycznej postawy i sportowej rywalizacji.

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA
2018-11-13

W związku z pismem otrzymanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuję, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) w ramach organizowanego ćwiczenia krajowego - w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego - odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Stypendia sportowe - nabór wniosków
2018-11-13

Przypominamy o naborze składania wniosków na stypendia sportowe.

Ekorec Informuje
2018-11-09

Firma Ekorec informuje, że w dniu 12 listopada będą odbierane odpady komunalne zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram na II półprocze.

12 listopada Urząd Miasta nieczynny
2018-11-09

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada Urząd Miasta będzie nieczynny.

Wydarzenia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
2018-11-09

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Z tej okazji Gmina Lędziny planuje szereg uroczystości. Zapraszamy

Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 - 2020”
2018-11-08

Pragnę poinformować, iż zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 – 2020. ETAP I – zakres 150 budynków; okres realizacji 2018 rok”.

Szanowni mieszkańcy
2018-11-08

Przypominamy, iż termin V raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 10 listopada 2018 roku. Wpłat można dokonywać w kasie urzędu miasta lub na indywidualne konto bankowe.

Rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018-11-08

Przypominamy, że 15 listopada 2018 roku, mija termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na indywidualne konto bankowe, które znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej.

Odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Klemensa Ścierskiego
2018-11-08

8 listopada 2018 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach odbył się pogrzeb świętej pamięci Klemensa Ścierskiego, który w dzień pogrzebu obchodziłby swoje 79 urodziny. Kazanie wygłosił Ks. Kan. dr Józef Przybyła. Na koniec uroczystości wygłoszone zostały listy intencyjne. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny w Lędzinach.

Rodzinie zmarłego i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Apel o okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości w szkole podstawowej nr 1 w Lędzinach
2018-11-08

8 listopada uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 spotkali się by wspólnie uczcić ważne dla Polski wydarzenie. W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” uczniowie w odświętnych strojach spotkali się na Sali gimnastycznej, na której odbyły się występy. Młodzi patrioci przygotowali pieśni i wiersze patriotyczne, które razem głośno zaśpiewali. Podczas apelu na boisku szkolnym została rozwinięta ogromna – 100 metrowa flaga Polski.  

Uczcijmy 100 lat Niepodległości
2018-11-07

W dniu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - przepłyń 100 metrów basenu. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Centrum" zaprasza 11 listopada do wspólnego świętowania Niepodległości. Od godziny 10:30 na basenie miejskim trwać będą zapisy na to wydarzenie. Bardzo serdeczenie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, które znajdują się na plakacie.

Śląski Ogród Zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym.
2018-11-06

Święta Bożego Narodzenia dopiero za 2 miesiące, Śląski Ogród Zaprasza jednak już myśli o żywej szopce. Dział Dydaktyki i Promocji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Chciałby, by w tym roku była wyjątkowa, bo udekorowana wspólnie z Wami! Chcecie wspólnie sprawić, że tegoroczna szopka będzie wyjątkowa? Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową z ptasimi motywami! Pamiętajcie żeby ozdoba nawiązywała do kampanii edukacyjnej EAZA „ Niemy las”, o której więcej przeczytacie tutaj  http://zoo.silesia.pl/kampanie-edukacyjne?news_id=646

Jubileusz 20-lecia Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”
2018-11-05

28 października w kościele p.w. św. Anny w Lędzinach odbył się finałowy Koncert Jesieni Organowej w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim. Finałowy koncert był dla Miejskiego Ośrodka Kultury szczególny, gdyż zespół Kameraliści Miasta Lędziny Pro Arte et Musica” obchodził swój jubileusz -20 lecia. Na koncert przybyli tłumnie nie tylko mieszkańcy Lędzin, powiatu, przybyli przyjaciele zespołu z całej południowej Polski.

Zespół „Radość” zdobył I miejsce w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem
2018-11-05

27 października 2018 r. odbyły się „37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem” – Wodzisławskie Spotkania z Folklorem są od lat istotnym wydarzeniem na regionalnej mapie imprez kulturalnych.

Wieczornica z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości
2018-11-05

Zapraszamy mieszkańców na obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się 11 listopada 2018r. w Lędzinach na Placu Farskim w sali audiowizualnej. W programie obchodów usłyszymy pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru "Akord" oraz zespołów "Lędzinianie" i "Radość". Utwory poetyckie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach.
W czasie wieczornicy nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej Pani Lidii Loski pt. "Lędziny Moją Małą Ojczyzną".
Program przewiduje również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
2018-11-05

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach przyłączyła się do kampanii społecznej MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-02

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków.

Zmarł Klemens Ścierski - Zasłużony Obywatel Miasta Lędziny
2018-11-02

Z przykrością informujemy, że 01 listopada 2018 r. zmarł Klemens Ścierski – Zasłużony Obywatel Miasta Lędziny.

Pogrzeb odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach.

 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

Prace naprawcze na ul. Murckowskiej
2018-11-02

W środę 31 października PGK Partner przeprowadził prace naprawcze na ul. Murckowskiej. W ramach czyszczenia kanalizacji w pobliżu studzienek kanalizacyjnych zapadł się asfalt. W miejscach ubytków drogowych zostały wprawione łaty, które wyrównały asfalt do poziomu całej drogi.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij