Katalog firm

Oddajemy do Państwa dyspozycji katalog lokalnych firm i przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że ułatwią one Państwu odnalezienie potrzebnych punktów usługowych i handlowych.
Katalog jest otwarty dla wszystkich firm z siedzibą w Lędzinach, które chcą dokonać w nim bezpłatnego wpisu.
Wpisu można dokonać poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres promocja@ledziny.pl

 

 

katalog firm

Życzenia dla Górników z okazji Ich święta
2016-12-03

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Górnika dla wszystkich górników, pracowników kopalń i ich rodzin.

Straż Miejska pomogła bezdomnemu
2016-12-01

30 listopada, w trakcie patrolu strażnicy miejscy ujawnili bezdomnego mężczyznę, którego w trosce o jego życie i zdrowie przekazali do "Domu nadziei".

AKCJA ZIMA w Lędzinach
2016-12-01

Informujemy, iż w tym roku funkcję koordynatora "Akcji Zima" w Lędzinach pełni Piotr Goj. Odpowiada on na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Lędzin.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-12-01

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Dostawa montaż, instalacja systemu monitoringu wizyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Zalew” w Lędzinach z pełną obsługą serwisową przez okres 3 lat.

Głośne Czytanie Dzieciom w Przedszkolu nr 1
2016-11-29

28 listopada do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach przybyły Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel i Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej by na głos poczytać dzieciom.

Spotkanie z Europosłanką Jadwigą Wiśniewską
2016-11-29

25 listopada w sali audiowizualnej na Placu Farskim odbyło się spotkanie z panią poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigą Wiśniewską. Tematem spotkania było: „Chrześcijańskie dziedzictwo Polski a prawodawstwo Unii Europejskiej”.

Modele samochodowe w PZS
2016-11-28

 

26 listopada w Powiatowym Zespole Szkół odbyły się VII Powiatowe zawody modeli samochodów RC, zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju. W rozegranych konkurencjach wystartowało 19 zawodników; zaprezentowano 23 modele.

 

Międzyszkolna Liga Pływacka w Lędzinach
2016-11-26

16 listopada na Basenie Miejskim w Lędzinach odbyła się I edycja Międzyszkolnej Ligi Pływackiej. Impreza ta zorganizowana została przez klub UKS "Orka" Lędziny. Jej koordynatorami byli instruktorzy pływania: Sebastian Wala, Marcin Jawor i Adam Morkisz. 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w SP 1
2016-11-26

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki obchodzono Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

Zapobiegajmy pożarom!
2016-11-25

 

W nacy 22/23 listopada doszło do tragicznego zdarzenia w Lędzinach-Górkach. W jednym z domów wybuchł pożar w wyniku którego zginęła kobieta. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

 

Nagrody Prezydenta RP dla pracowników lędzińskiego MOPS
2016-11-25

Pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wyróżnione zostały odznaczeniami państwowymi Prezydenta Rzeczpolspolitej Polskiej. Wręcznie odbyło się w 21 listopada, w dniu Święta Pracownika Socjalnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Apel Straży Miejskiej
2016-11-24

Straż Miejska apeluje do Mieszkańców, którzy mają kontakt z osobami bezdomnymi aby w razie nadejścia mrozów nie pozostawali obojętni na ich los. Każdy przypadek przebywania bezdomnego na mrozie powinien być niezwłocznie zgłoszony straży miejskiej, policji lub innym służbom ratunkowym. Brak reakcji na takie sytuacje skutkować może śmiercią osoby bezdomnej.

Zapraszamy na lędziński Jarmark Bożonarodzeniowy
2016-11-24

Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta serdecznie zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 grudnia (w godzinach 14:00-19:00) na Placu Farskim w Lędzinach. Poprzedzi go Otwarty Turniej Szachowy, który rozegrany zostanie w sali audiowizualnej (w godzinach 11:00-14:00).

Zaproszenie na Otwarty Turniej Szachowy
2016-11-24

10 grudnia (sobota), godzinach 11.00-14.00 w sali na Placu Farskim odbędzie się Otwarty Turniej Szachowy.

Turystyka górska - kurs dla osób pracujących z dziećmi
2016-11-24

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kursy Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska.

Zmiana treści zapytania ofertowego
2016-11-24

Informujemy, że zmianie uległa treść zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Świadczenie usługi nadzoru – Inżyniera Projektu - nad realizacją projektu pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zmiana treści zapytania ofertowego
2016-11-24

Informujemy, że zmianie uległa treść zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w projekcie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

MOK zaprasza na promocję książki Alojzego Lyski
2016-11-24

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z Alojzym Lysko promujące jego książkę "Duchy wojny. W przekleństwie kalectwa". Jest to kolejne wydarzenie z serii Ludzie i ich pasje.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-23

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: "Przebudowa ulicy Spacerowej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego".

Zapytanie ofertowe o cenę
2016-11-23

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm) Zamawiający - Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy: "Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul. Kwiatowej".

Stypendia sportowe - nabór wniosków
2016-11-22

Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia sportowe.

Wyniki Turnieju o Puchar Mistrza Świata w Skata
2016-11-22

20 listopada, w Lędzinach rozegrany został skatowy turniej o Puchar Mistrza Świata Adama Kołodziejczyka. W turnieju udział wzięło 61 zawodników, w tym 5 kobiet. Zycięzcą został Krzysztof Kołodziejczyk, brat Mistrza Świata.

Informacja dot. AKCJI ZIMA
2016-11-22

Informujemy, iż w tym roku funkcję koordynatora "Akcji Zima" pełni Piotr Goj. Odpowiada on na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Lędzin.

Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Krakowa
2016-11-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach organizuje wyjazd do Krakowa na Jarmark Świąteczny.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.:

PBW modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego, w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa

Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Palmowa, ul. Różana

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w projekcie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Świadczenie usługi nadzoru – Inżyniera Projektu - nad realizacją projektu  pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Święto Niepodległości w Lędzinach
2016-11-16

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Informacja Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach
2016-11-16

Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach informuje, iż ogłoszone zostały przetargi na najem lokali gminnych.

"Bezpieczna lędzinianka" – warsztaty samoobrony dla kobiet
2016-11-15

Bieruńscy dzielnicowi wspólnie z mundurowymi z lędzińskiej Straży Miejskiej już po raz drugi przeprowadzili zajęcia z samoobrony dla kobiet. Stróże prawa uczyli mieszkanki Lędzin, jak reagować i prawidłowo oceniać zagrożenie oraz bronić się adekwatnie do ataku.

Jarmark Świąteczny w Lędzinach
2016-11-15

Ogłoszenie dla przedsiębiorców dotyczące możliwości zgłaszania na Jarmark Świąteczny stoisk z rękodziełem i artykułami świątecznymi:

MOK zaprasza na spotkanie z Mikołajem
2016-11-15

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie dzieci z Mikołajem, które odbędzie się 6 grudnia w Lędzinach, w sali Piast o godzinie 17:00.

Nabór na stanowiska urzędnicze
2016-11-08

W Gminie Lędziny trwa nabór na stanowiska urzędnicze.

Piłkarki z Lędzin reprezentantkami Śląska - to brzmi dumnie!
2016-11-07

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej zarosił pięć zawodniczek Akademii Sportu KSB Lędziny na konsultacje do kadry Śląska U13. Są to: Partycja Kielesz, Ewa Sikora, Zofia Tuszyńska, Emilia Warelis oraz Kornelia Ścierska.

Choinka Bożonarodzeniowa 2016 - konkurs MOK
2016-11-07

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza do udziału w konkursie "Choinka Bożonarodzeniowa 2016".

Najładniejsza kartka świąteczna - konkurs MOK
2016-11-07

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną.

O słowie oficera, któremu pułkownik Szewełło przywrócił wartość
2016-11-03

To zdanie wygłoszone przez dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, dr Andrzeja Sznajdera na zakończenie uroczystej promocji książki o pułkowniku Jerzemu Szewelle, stało się mottem i trafnym podsumowaniem tego uroczystego spotkania.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w okolicy ul. Hołdunowskiej
2016-11-03

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 odbędzie się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie: „Czad i ogień. Obudź czujność”"
2016-10-31

Jak co roku w sezonie jesiennym rusza inicjatywa „Nie dla czadu”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna, której celem jest informowanie o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Głównym organizatorem akcji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje dotyczące Eco Harmonogramu
2016-10-28

Informacja MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o dla mieszkańców Lędzin:

Będzie więcej kursów autobusu linii 536
2016-10-24

Od 1 listopada 2016 roku ulega zmianie kurs autobusu linii 536. Poza zmianami odjazdów, zmienia się również ilość kursów oraz trasa autobusu.

Otyliada - także w Lędzinach!
2016-10-24

"Cała Polska pływa z nami" - pod takim hasłem co roku odbywa się Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki. Do jego czwartej edycji, która odbędzie się w całej Polsce 11 marca 2017 roku, przystąpi również lędzińska Pływalnia Kryta Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Centrum.

Informacja o wynikach głosowania – Budżet Obywatelski na 2017 r.
2016-10-21

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Modernizacja placu zabaw, plac zabaw przy Zespole Szkół.

 

Okręg nr 2 – Lędziny

Plac zabaw dla dzieci, pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II.

 

Okręg nr 3 – Hołdunów

Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy start - Gimnazjum nr 2.

Bezpłatna pomoc prawna w naszym powiecie
2016-09-29

Urząd Miasta informuje, że od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej  pomocy prawnej realizowany przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Uruchomienie takiej pomocy to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Mieszkańcy Lędzin mogą z takiej pomocy korzystać.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych
2016-09-13

Od 14 września 2016 roku co środę w godzinach od 15.00 do 17.00 w pokoju 202 Urzędu Miasta odbywać się będą dyżury doradcy ds. organizacji pozarządowych. Na dyżur zapraszamy zwłaszcza te organizacje, które zamierzają aplikować o środki na realizację w 2017 roku zadań z zakresu sportu i pożytku publicznego.

Archiwum
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij