2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

70-lecie istnienia lędzińskiego PZS-u

2016-04-10

W sobotę 9 kwietnia Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach świętował swoje 70 - lecie. Pierwszym punktem uroczystości była koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Marka Szkudło msza święta. Odbyła się ona w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po mszy miejsce miała część oficjalna i artystyczna obchodów 70-lecia istnienia szkoły. 

Tak poważna rocznica może dziwić nieco osoby kojarzące szkołę tylko z dużo młodszym obiektem mieszczącym się  przy ul. Pokoju. Warto zatem wyjaśnić w kilku zdaniach skąd taki jubileusz.

Otóż 1 marca 1946 roku ruszył w Lędzinach właściwy tok nauczania zawodowego młodzieży ocalałej z zawieruchy II wojny światowej. W łączonych klasach trzeba było wyrównać wykształcenie nie tylko na poziomie zawodowym, ale też w zakresie innych przedmiotów w wersji polskojęzycznej. Od tego czasu datuje się funkcjonowanie w mieście jedynej placówki edukacyjnej z zakresu ponadpodstawowego, a obecnie ponadgimnazjalnego.


Do lat siedemdziesiątych uczniowie uczęszczali do szkoły znajdującej się przy ul. Adama Asnyka 2 (obecnie Przychodnia Rejonowa nr 2), czyli do budynku w którym sto lat wcześniej uczył sam Karol Miarka, patron Szkoły Podstawowej nr 1, znajdującej się na sąsiedniej ulicy Paderewskiego. Chociaż przez lata zmieniały się nazwy szkoły, cały czas celem było jak najlepsze przygotowanie absolwentów do zawodu i tym samym dorosłego i samodzielnego życia. W roku 1977 nauczanie przeniesiono do budynków obecnego PZS - u, który to aktualnie podlega Starostwu Powiatowemu.

 

W siedemdziesięcioletnim okresie funkcjonowania szkoły, zarządzało nią ośmioro dyrektorów, od niezapomnianego Anielina Fabery po obecną dyrektor Ewę Matusik. Obecne hasło szkoły: „Tradycja i nowoczesność" łączy tradycję kształcenia zawodowego z obecnymi nowoczesnymi kierunkami nauczania.

 

To właśnie charyzmatyczny Anielin Fabera został patronem tutejszego technikum, a nowoczesne patrzenie w przyszłość daje możliwość kształcenia się w klasach mundurowych, a także w takich kierunkach jak min.: logistyka, informatyka, ekonomia, czy technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Z bogatą ofertą edukacyjną szczegółowo można zapoznać się na stronie internetowej szkoły, a o jej atrakcyjności niech świadczą też aktualne praktyki w Niemczech i Hiszpanii.

 

70-lecie2.jpg
70-lecie3.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij