2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

70-lecie istnienia lędzińskiego PZS-u

2016-04-10

W sobotę 9 kwietnia Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach świętował swoje 70 - lecie. Pierwszym punktem uroczystości była koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Marka Szkudło msza święta. Odbyła się ona w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po mszy miejsce miała część oficjalna i artystyczna obchodów 70-lecia istnienia szkoły. 

Tak poważna rocznica może dziwić nieco osoby kojarzące szkołę tylko z dużo młodszym obiektem mieszczącym się  przy ul. Pokoju. Warto zatem wyjaśnić w kilku zdaniach skąd taki jubileusz.

Otóż 1 marca 1946 roku ruszył w Lędzinach właściwy tok nauczania zawodowego młodzieży ocalałej z zawieruchy II wojny światowej. W łączonych klasach trzeba było wyrównać wykształcenie nie tylko na poziomie zawodowym, ale też w zakresie innych przedmiotów w wersji polskojęzycznej. Od tego czasu datuje się funkcjonowanie w mieście jedynej placówki edukacyjnej z zakresu ponadpodstawowego, a obecnie ponadgimnazjalnego.


Do lat siedemdziesiątych uczniowie uczęszczali do szkoły znajdującej się przy ul. Adama Asnyka 2 (obecnie Przychodnia Rejonowa nr 2), czyli do budynku w którym sto lat wcześniej uczył sam Karol Miarka, patron Szkoły Podstawowej nr 1, znajdującej się na sąsiedniej ulicy Paderewskiego. Chociaż przez lata zmieniały się nazwy szkoły, cały czas celem było jak najlepsze przygotowanie absolwentów do zawodu i tym samym dorosłego i samodzielnego życia. W roku 1977 nauczanie przeniesiono do budynków obecnego PZS - u, który to aktualnie podlega Starostwu Powiatowemu.

 

W siedemdziesięcioletnim okresie funkcjonowania szkoły, zarządzało nią ośmioro dyrektorów, od niezapomnianego Anielina Fabery po obecną dyrektor Ewę Matusik. Obecne hasło szkoły: „Tradycja i nowoczesność" łączy tradycję kształcenia zawodowego z obecnymi nowoczesnymi kierunkami nauczania.

 

To właśnie charyzmatyczny Anielin Fabera został patronem tutejszego technikum, a nowoczesne patrzenie w przyszłość daje możliwość kształcenia się w klasach mundurowych, a także w takich kierunkach jak min.: logistyka, informatyka, ekonomia, czy technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Z bogatą ofertą edukacyjną szczegółowo można zapoznać się na stronie internetowej szkoły, a o jej atrakcyjności niech świadczą też aktualne praktyki w Niemczech i Hiszpanii.

 

70-lecie2.jpg
70-lecie3.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij